Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden jalankulku- ja pyöräilyväyliä suunnitellaan liikennemuotokohtaisten ohjeiden avulla

Julkaistu 25.5.2020

Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki tuo mukanaan muutoksia monille liikkumismuodoille, niin myös jalankululle ja pyöräilylle. Lain mukanaan tuomat muutokset näkyvät liikenteen lisäksi myös suunnittelupöydillä. Väylävirastossa onkin käynnistetty kokonaan uuden pyöräliikenteen suunnitteluohjeen laatiminen. Jalankulun suunnitteluohje päivitetään myöhemmin.

Jalankulun ja pyöräliikenteen suunnittelua väylähankkeissa on tähän asti ohjannut jalankulku- ja pyöräilyväylien yhteinen suunnitteluohje. Suunnitteluohjeiden pohjalta laaditaan ratkaisuja nyt suunnittelupöydällä olevissa ja tulevaisuudessa rakennettavissa väylähankkeissa.

Suunnitteluohjeen tullessa päivityskierrokselle päädyttiin kuitenkin siihen, että jalankulkua ja pyöräliikennettä varten laaditaan ensimmäistä kertaa omat, erilliset suunnitteluohjeensa. Väylävirastossa tieliikenteen asiantuntijana toimiva Ari Liimatainen vastaa ohjeiden päivitystyöstä:

"Suunnitteluohjeen päivitys kävi ajankohtaiseksi muun muassa tieliikennelain tulevien muutosten myötä. Samalla päädyttiin laatimaan ensimmäistä kertaa täysin omat suunnitteluohjeensa jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelua varten. Pyöräliikenne ja jalankulku ovat liikennemuotoina erilaisia, joten molemmat liikennemuodot tarvitsevat oman ohjeensa."

Liimataisen mukaan erillisistä ohjeista hyötyy eniten jalankulku, joka jää usein liikenteen ja maankäytön suunnittelussa oman ohjeen puuttuessa pyöräliikenteen varjoon. Uuden tieliikennelain muutokset kohdistuvat kuitenkin enemmän pyöräliikenteeseen, joten pyöräliikenteen ohjetyö on käynnistetty ensin. 

Kävelijöitä ja pyöräilijöitä sillalla.

Tieliikennelaki tuo muutoksia myös väylien suunnitteluun

Uusi tieliikennelaki korostaa muun muassa yksisuuntaista pyöräliikennettä, esittelee kokonaan uusia pyöräliikenteen väylätyyppejä ja määrittelee pyörätien jatkeelle uudet periaatteet. Lisäksi uusi laki esittelee uusia säännöksiä ja liikennemerkkejä, jotka vaikuttavat myös pyöräliikenteeseen. Uudella pyöräliikenteen suunnitteluohjeella vastataan näihin muuttuneisiin tieliikennelain säännöksiin ja periaatteisiin. Pyöräliikenteen suunnitteluohje soveltuu myös aiempaa ohjetta paremmin myös kaupunkiseutujen käyttöön. Suunnitteluohjeen laatiminen on käynnissä ja uusi ohje saadaan käyttöön syksyllä 2020.

"Ohjeen pääkohtia ovat pyöräliikenteen ominaisuudet, verkkosuunnittelu, väylät, risteysalueet ja väistämiset, liikenteen ohjaus, pyöräpysäköinti ja -säilytys, toteuttaminen, käyttö ja kunnossapito sekä hallitusohjelman esille nostama pyöräliikenteen väylien yhtenäinen laatunormisto. Ohjetta valmistellaan luku kerrallaan ja valmiita ohjeosuuksia toimitetaan eri organisaatioiden valitulle henkilöille kommentoitavaksi. Kommenttikierrosten jälkeen ohje viimeistellään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ", Liimatainen kertoo.

Pyöräilyn ja jalankulun suunnitteluohjeiden lisäksi Väylävirastossa on tekeillä uusi pyöräliikenteen viitoitusohje, jonka on määrä valmistua vielä toukokuun aikana.

Tutustu uuteen tieliikennelakiin:

Tieliikennelaki 2020 -sivusto
Video: Uusi tieliikennelaki ja pyöräily - usein kysytyt kysymykset
Usein kysyttyä uuden tieliikennelain vaikutuksista liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.