Takaisin

Toimiva liikenne ympäristöä kunnioittaen – Liikenneviraston ympäristöpäivän satoa

Toimiva liikenne ympäristöä kunnioittaen – Liikenneviraston ympäristöpäivän satoa

Julkaistu 6.10.2014

Liikenteestä ja ympäristöstä tulisi puhua useammin samassa lauseessa. Liikenteen ympäristöhaasteet ja kestävien toimintatapojen hyödyntäminen puhuttivat Liikenneviraston ympäristöpäivänä 17.9.2014. Perinteeksi muodostunutta tapahtumaa vietettiin nyt kolmatta kertaa.

Tapahtuma oli houkutellut Vantaan Flamingoon noin 70 liikenteen ympäristöasioihin perehtynyttä asiantuntijaa.

Ympäristöpäivän avasi Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen. Antti kertoi puheessaan ajankohtaisista ympäristöteemoista ja vastuullisuuden merkityksestä. Suomessa tavoitellaan liikennejärjestelmää, joka on toimiva, mutta samalla ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava. Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys eivät sulje toisiaan pois. Monesti nämä kaksi asiaa jopa kulkevat käsi kädessä. Järkevällä tekemisellä syntyy hyötyä taloudelle ja ympäristölle.

Yhdessä ympäristön puolesta

Ympäristöpäivän esitykset käsittelivät liikenteen ja väylänpidon ympäristöhaasteita monipuolisesti. Esityksissä puhuttiin esimerkiksi liikenteen energiamurroksesta, uusista tutkimustuloksista, eri väylämuotojen ympäristöhaasteista sekä säädöksistä ja ympäristöohjeista.

Esityksissä tuli selväksi, että liikenne ja ympäristö kietoutuvat toisiinsa. Haasteena nähtiin muun muassa liikenteen päästöjen osuus kaikista kasvihuonekaasuista (joka on viidennes kaikista kasvihuonekaasupäästöistä). Haasteisiin voidaan vastata yhteistyöllä ja järkevien toimintatapojen edistämisellä. Myös ajoneuvojen käyttämällä energiamuodolla on ympäristön kannalta paljon väliä.

 

Teknologian kehityksellä on suuri painoarvo, mutta se ei suinkaan ole ainoa tapa tehdä liikenteestä ekologisempaa. Liikenteen palveluiden kehityksellä ja alan ohjeistuksilla on niin ikään laajasti merkitystä. Esimerkiksi tiestönhoidon energiatehokkuutta voitaisiin parantaa monella tapaa. Yksi ratkaisu olisi kehittää hankintojen ympäristövaatimuksia. Urakoiden tilaaja voi kilpailutuksessa painottaa ympäristölle edullisten toimintatapojen arvoa.

Vastuullisuudessa tarvitaan porkkanaa ja keppiä. Kestäviä liikkumistapoja ja ympäristöystävällisiä menetelmiä tulee tukea. Ympäristölle haitallisia menetelmiä taas tulee rajoittaa. Työ on pitkäaikaista ja ympäristövaatimusten nostaminen tapahtuu vaiheittain.

Päivän päätteeksi Kehäradalle

 

Ympäristöpäivän viimeisenä ohjelmanumerona oli vierailu Kehäradalle. Paluumatkalla tutustuimme pikaisesti myös toiseen Liikenneviraston suureen hankkeeseen – Kehä III:n parantamisen 2. vaiheeseen.

Hankkeissa ympäristöasioihin kiinnitetään paljon huomiota. Elinympäristöä pyritään parantamaan esimerkiksi meluhaittoja vähentämällä. Hankkeilla vaikutetaan vahvasti myös yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten liikkumisvalintoihin. Liikennejärjestelmän kehittämisessä vastuullisuuden tulisi näkyä kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä.


reaktionapit