Hyppää sisältöön

Tillkännagivande : Förbättring av lv 110 (Åbovägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Veikkola - Kolmiranta, Kyrkslätt, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt förvaltningslagen 62 a §, som berör inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på webbplatsen 19.11.2020 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden

19.11.2020 - 21.12.2020.

Ytterlig information fås av

NMT-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki,

tfn 0295 036 015, [email protected]


Kyrkslätt kommun, ansvarig planeringsingenjör Hannu Ruhanen,

tfn 040 126 9866, [email protected]

Sweco Infra & Rail Oy, projektchef Paula Lakua,

tfn 050 370 5252, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Julkaistu 19.11.2020