Hyppää sisältöön

Tillkännagivande: Förbättring av lv 1070 (Werlandervägen) genom att bygga gång- och cykelled mellan Sammatti - Myllykylä, Lojo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt förvaltningslagen 62 a §, som berör inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.      

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på webbplatsen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 20.4.2020 - 20.5.2020.

För tilläggsinformation

NMT-centralen i Nyland, projektchef Mikko Vihermäki, tfn 050-3806843, [email protected]

Lojo stad, chef för stadsteknik Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869, [email protected]

Sweco Miljö Ab, projekchef Paula Lakua, tfn 050-3705252, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Julkaistu 20.04.2020