Takaisin

Tieturvakoulutuksen tavoite on parantaa työ- ja liikenneturvallisuutta

Tieturvakoulutuksen tavoite on parantaa työ- ja liikenneturvallisuutta

Julkaistu 30.4.2015

Liikenneviraston Tieturva 1-kurssi on suunnattu kaikille ammattimaisesti tiellä työtä tekeville. Kurssin osallistujat perehdytetään tiellä työskentelyyn liittyviin vaaroihin ja niistä aiheutuvien riskien hallintaan sekä työ- että liikenneturvallisuuden näkökulmista.

Turvallisuusnäkökulma on aina etusijalla: työ pitää voida tehdä turvallisesti. Tieturvakoulutuksessa käsitellään muun muassa varoitusvaatetuksen ja suojavälineiden käyttöä sekä tiellä mahdollisesti olevien vaarojen tunnistamista. Sen lisäksi, että tiellä työtä tekevät joutuvat alttiiksi liikenteen aiheuttamille vaaroille, he saattavat myös itse aiheuttaa vaaraa liikenteelle.

Kursseja järjestävät koulutetut henkilöt. Kurssi kestää päivän ja hinnat vaihtelevat kouluttajien mukaan n. 80-150 euron välillä.

 

Päivitetty 13.5.2015


reaktionapit