null
null Tieturva 2 -koulutusohjelma uudistuu

Tieturva 2 -koulutusohjelma uudistuu

Julkaistu 04.10.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Uudistuneessa Tieturva 2 -koulutusohjelmassa syvennytään jatkossa tarkemmin aiheisiin, jotka ovat kouluttajien ja oppilaiden mielestä tärkeitä käytännön työelämässä. Esimerkiksi liikennejärjestelyjen suunnittelua käsitellään aikaisempaa enemmän. Muutosten taustalla on saatu palaute ja kurssista tehty kyselytutkimus.

Koulutuksen aineistosta poistettiin esimerkiksi päällekkäisyyksiä Tieturva 1 -aineiston kanssa. Päällekkäisyyksien poiston ja eri aihealueiden yhdistelyn ansiosta koulutuksessa on mahdollista syventyä kouluttajien ja oppilaiden toivomiin aiheisiin. Kurssi pysyy kaksipäiväisenä, mutta kurssipäivien kesto lyhentyy hieman. Myös ryhmätöihin on aikaisempaa enemmän aikaa.

Tietoa kouluttajille

Vanhalla Tieturva 2 -aineistolla voi kouluttaa 31.12.2018 saakka, sen jälkeen koulutus tapahtuu vain uudella aineistolla. Kurssinjohtajien on käytävä perehdytyskoulutus ennen uudella aineistolla kouluttamista. Koulutus oikeuttaa myös kurssinjohtajaoikeuksien jatkoon viidellä vuodella.

Tietoa kurssin aikaisemmin käyneille

Ennen 31.12.2018 käydyt pätevyydet ovat voimassa niihin merkityn voimassaoloajan päätymiseen saakka.

1.1.2019 alkaen pätevyyden uusiminen edellyttää kaksipäivästä kertauskurssia niiltä, jotka ovat käyneet vanhanmallisen Tieturva 2 -koulutuksen. Uutta aineistoa on niin paljon, ettei kertaaminen ole mahdollista yksipäiväisellä kertauskurssilla.

Lisätietoa

Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen,
Liikennevirasto,
puh. 029 534 3966
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tieturva

http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/koulutukset/tieturvakoulutukset