Takaisin

Tieturva 1 -kurssin sisältö uudistuu

Tieturva 1 -kurssin sisältö uudistuu

Julkaistu 17.6.2013

Liikennevirasto vastaa tieturvakoulutuksista, joiden avulla varmistetaan, että tiellä työskentelevät on perehdytetty työpaikan liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. Tieturva 1 -kurssin sisältö uudistetaan kesän aikana.

Uudistuksessa tarkistetaan Tieturva 1 -koulutuksen sisällön ja työturvallisuuskorttikoulutuksen päällekkäisyydet ja tehdään samalla korjauksia sisältöön.

Oppikirja ja koulutusaineistot päivitetään sekä sisällöllisesti että visuaalisesti paremmiksi. Uudessa materiaalissa painotetaan enemmän asioita, jotka työntekijän on tiedettävä voidakseen työskennellä turvallisesti. Uudistettu koulutusaineisto julkaistaan loppukesällä.

Tieturvapätevyydet vaaditaan kaikilta, jotka tekevät töitä maanteillä. Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi. Tieturva 2 on jatkokurssi yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. Koulutetut kurssinjohtajat järjestävät tieturvakoulutukset.

Kurssinjohtajaoikeudet viisivuotisiksi

Myös kurssinjohtajaoikeuksiin on tulossa muutoksia, kun ne muuttuvat määräaikaisiksi. Kurssinjohtajan oikeudet ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan, jolloin laadukas koulutus voidaan taata kaikille. Kurssinjohtajien on mahdollista päivittää pätevyytensä lokakuusta alkaen järjestettävissä seminaareissa.

Kurssinjohtajakoulutukset järjestää SPEK Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoa kurssinjohtajaseminaareista löytyy osoitteesta https://koulutus.spek.fi/.

 


reaktionapit