Takaisin

Tietomallinnus tekee tuloaan

Tietomallinnus tekee tuloaan

Julkaistu 8.2.2013

Liikennevirasto on mukana alan muiden toimijoiden kanssa kehittämässä infrarakenteiden tietomallintamista, jolla tähdätään infra-alan suunnittelu- ja rakentamisprosessien sekä koko elinkaaren hallinnan tehostamiseen sekä infra-alan tuottavuuden parantamiseen

"Parhaillaan on käynnissä alan yhteinen kehittämishanke nimeltään Infra FINBIM, jossa yhteistyössä pyritään muokkaamaan prosesseja siihen suuntaan, että tietomallien käyttäminen olisi mahdollista" kertoo tietomallintamisen kehittämispäällikkö Tiina Perttula.

Jo nyt suunnittelu tapahtuu pitkälti 3D maailmassa ja aineistosta tuotetaan 2D piirustuksia eri vaiheessa prosessia. Piirustukset palvelevat kuitenkin auttavasti aikaisia suunnitteluvaiheita, jossa pääpaino on vuoropuhelussa. On todettu myös, että mallintaminen suunnitteluvaiheessa vähentää huomattavasti työmaalla tapahtuvaa muutossuunnittelua, joka pahimmillaan johtaa useiden viikkojen viivästymisiin.

Tehokkuutta ja riskienhallintaa

Modernien suunnittelumenetelmien käyttäminen edesauttaa projektin osapuolia hahmottamaan kokonaiskuvan, mikä vähentää projektin etenemisen yllätyksellisyyttä. Tuottavuuden tehostumisesta on Norjassa tehtyjen havaintojen perusteella saavutettu 4-6% säästöjä.

Peilaamalla pienen tuntuisia prosenttilukuja investointeihin käytettäviin rahoihin voidaan saavuttaa huikeita euromääräisiä säästöjä. Parhaillaan Infra FINBIM:ssä pilotoidaan tietomallintamista prosessin useissa eri vaiheissa ja tietoa siirretään yhteisesti sovitussa avoimessa muodossa. Tällä päästään siihen, että kertaalleen tuotettua tietoa ei katoa tai sitä ei tarvitse muuttaa muodosta toiseen eri järjestelmien välillä.

Liikenneviraston tietomallistrategia

RYM PRE hankkeessa on visiona, että suuret infran tilaajat tilaavat tietomallipohjaisia palveluita 2014. Liikennevirasto osaltaan pyrkii vision mukaiseen tavoitteeseen. "Tämä aiheuttaa paineita tälle vuodelle. Ensimmäisiksi tehtäviksi kohti vision toteutumista on määritetty viestintä, ohjeet ja koulutus. Tästä pidemmälle menevissä suunnitelmissa on ratkaistava mm. sähköisen arkistoinnin aiheuttamat haasteet. Tätäkin asiaa viedään eteenpäin", Tiina Perttula sanoo.

Vuoden 2013 aikana hankkeisiin tullaan lisäämään hankekohtaisia vaatimuksia mallintamiseen liittyen. Näissä Liikenneviraston ja ELY-keskuksien hankkeissa mallinnus on mukana.

Tavoitteena on jatkaa vuoden 2013 aikana tietomallipohjaisen hankinnan pilotointia. Nissolan ratapiha oli ensimmäisiä kokeiluja mallipohjaisesta hankinnasta.

Lisätietoa: http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/inframallit/mika-on-tietomalli-


reaktionapit