null
null Tietojen avaaminen NAPiin sujuvoittaa liikenteen palveluistumista

Tietojen avaaminen NAPiin sujuvoittaa liikenteen palveluistumista

Julkaistu 31.01.2018

Liikenne on kokemassa tällä hetkellä suurta mullistusta, kun kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus yhdistää eri liikennemuotoja, kuten taksi-, bussi-, lentokone- ja junamatkoja, palvelupaketeiksi. Tätä uudistustyötä tukee Liikenneviraston palveluntuottajia varten kehittämä NAP-palvelu, joka kokoaa erilaisten ja erikokoisten henkilöliikenteen yrittäjien palvelut samaan digitaaliseen ”koriin”.

Kuvassa Martin Johansson seisoo aikataulunäyttöjen edessä.

Kuva: Mikko Ryhänen

"On syytä korostaa, että NAP-palvelu on tarkoitettu nimenomaan uusien palveluiden, kuten reittioppaiden, kehittäjille. Tavallinen kansalainen ei hyödynnä NAPpia vaan häntä varten on tarjolla useita informaatio- ja maksupalveluja", selvittää joukkoliikenneasiantuntija Martin Johansson Liikennevirastosta.


Palveluntuottajille, kuten taksiyrittäjille ja bussiyhtiöille, lainsäätäjän viesti on ehdoton: digitaalisten palvelujen kattavuuden takaamiseksi jokainen palveluntuottaja on velvollinen tallentamaan tai tallennuttamaan olennaiset tietonsa niin, että ne ovat sujuvasti yhdistettävissä muiden palveluntuottajien tietoihin. Olennaisten tietojen tallentaminen on myös palveluntuottajien oma etu, koska NAP-palvelu tarjoaa väylän palvelujen lisäkäytölle ja uusille asiakkaille. Usein tietoja kuitenkin avataan yhteistyössä.

"Jos esimerkiksi taksiyrittäjällä ei ole resursseja avata palvelujensa digitaalista rajapintaa itse, taksinvälityskeskus voi huolehtia tästä. Pääasia on, että kokonaisuus toimii sujuvasti. Se on edellytys koko tälle valtavalle meneillään olevalle muutokselle", Johansson toteaa.

Palveluntuottajien määrä on kasvanut NAPissa tasaisesti.  Liikennevirasto ja Trafi ovat viestineet tietovelvoitteista palveluntarjoajille useiden kanavien kautta, osalle jopa kirjeitse. Apua tietojen syöttämiseen saa NAP-palvelun sivuilta löytyvästä käyttöohjeesta ja helpdesk-puhelimen kautta. 

Tietojen avaamisen lisäksi uudistuva lainsäädäntö edellyttää, että yritysten tulee kertoa asiakkaille nettisivuilla yleistiedot palvelustaan, kuten palveluajat, hinnan määräytymisen perusteet ja käytössä olevat maksutavat. Hyvin pieniltä yrityksiltä edellytetään vain tietojen esittämistä kirjallisesti.

Johansson toteaa, ettei digitaalisiin palveluihin siirtyminen välttämättä merkitse sitä, että matkustajan on esimerkiksi hankittava mobiililaite. Taksin tilaaminen puhelimitse onnistuu edelleen.

Uusien palveluiden syntyminen alkaa tietojen avaamisesta

Lainsäädännön uudistaminen ja tietojen avaaminen ovat alkupiste uusien palveluiden syntymiselle. Liikenteen palveluistumiseksi myös liikennealan yrittäjien yhteistyön ja palvelukulttuurin on uudistuttava.

Digitaalisten rajapintojen avaaminen niin, että eri palveluntuottajien järjestelmät pystyvät kommunikoimaan keskenään on ollut iso haaste, koska alan standardisointi on vielä osin kesken. Martin Johansson kertoo, että EU-tasoinen standardi on valmistumassa vuoteen 2019 mennessä. Sen jälkeen aukottoman digitalisaation edellytykset ovat entisestään parantuneet.

"Muutoksen keskellä täytyy muistaa se, ettei laki yksistään riitä. Kaikki tiedot eivät ole tietenkään automaattisesti yhteisiä palveluntuottajien välillä. Kun on kysymys lipunmyyntiyhteistyöstä, tarvitaan aina keskinäinen sopimus palveluntuottajien välillä. Yhteistyön käynnistäminen ja sopimusten laatiminen vie oman aikansa. Sopimuksia tehdessään palveluntarjoajien on hyvä tutustua Viestintäviraston vetämässä Lippu-hankkeessa juuri julkaistuun oppaaseen matkaketjujen sopimuskäytännöistä", Johansson sanoo.

Liikennepalvelulaki tuo muutoksia viranomaisten tehtäviin

Liikennevirasto on keskeinen viranomainen liikennepalvelulain tietojen avaamiseen liittyvissä tehtävissä. NAPin ylläpitämisen lisäksi Liikennevirasto kerää ja jakaa liikenteen seurantatietoja. Liikennevirasto myöntää myös joukkoliikenteen valtionavustukset ja yhteensovittaa liikkumispalveluiden kehittämistä. 

Trafi toimii puolestaan liikennepalvelulain yleisenä valvovana viranomaisena ja vastaa liikenneluvista 1.7.2018 alkaen. Trafi valvoo muun muassa tietojen avaamista NAP-palveluun. 

Trafin kehityspäällikkö Pipsa Eklund pitää NAP-palvelua tärkeänä erityisesti siksi, että NAP:n avulla palvelujen tuottajat pääsevät kehittämään uusia matkustuspalveluja kansalaisille.

"Pieni liikenneyrittäjä saa samalla ilmaista näkyvyyttä. Oman valvontatehtävämmekin kannalta NAP tuo merkittäviä etuja", Eklund pohtii.

Kirjoittajat: Vesa Tompuri ja Taina Saarinen


Lisätietoja ja ohjeita NAP-palvelusta: www.liikennevirasto.fi/nap 

Opas matkaketjujen sopimuskäytännöistä


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.