Takaisin

Tietöitä vähemmän kuin aiempina kesinä

Tietöitä vähemmän kuin aiempina kesinä

Julkaistu 21.5.2013

Maanteiden päällysteitä uusitaan tänä kesänä noin 2200 km. Tänäkin vuonna päällystettyjen maanteiden ylläpitoon käytetään noin 140 miljoonaa euroa, josta vajaalla 20 miljoonalla eurolla uusitaan tiemerkintöjä. Työt keskittyvät pääteille. Myös isompia liikennettä haittaavia tienrakennushankkeita on käynnissä.

Päällysteiden ylläpitoon käytettävä rahoitus on pysynyt samalla tasolla jo useita vuosia vaikka kustannustaso on raaka- ja polttoaineiden hinnannousun seurauksena jatkuvasti kohonnut. Aiemmin samalla rahalla onkin saatu enemmän uutta päällystettä.

Kun kaikkia huonokuntoiseksi määriteltyjä tieosuuksia ei voida korjata, tiestön kunto väistämättä heikkenee, Viime vuoden lopulla huonokuntoisiksi määriteltyjä teitä oli noin 4350 km, noin 660 kilometriä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tarkkana tietyömaan kohdalla

Päällystystyöt pyritään ajoittamaan niin että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Häiriöiltä ei kuitenkaan täysin vältytä. On hyvä muistaa, että työtä tehdään, jotta turvallinen ja kestävä uusi tienpinta saataisiin käyttöön ripeästi ja mahdollisimman laadukkaana.

Tietyömaalla työntekijät tekevät työtään vaarallisissa oloissa liikenteen seassa. Siksi autoilijan tarkkaavaisuus ja alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen ovat erityisen tärkeitä.

Vastavalmistunut päällyste vaatii aikaa jäähtyäkseen – mitä lämpimämpi ilma, sitä kauemmin. Liian aikaisin liikenteelle otettu päällyste urautuu heti. Uusi päällyste ja uudet tiemerkinnät voivat olla liukkaita etenkin sateella.

Tiehankkeita käynnissä eri puolilla maata

Pääkaupunkiseudulla valtatie 3:n parannustyöt Keimolan ja Kivistön kohdalla aiheuttavat merkittävää haittaa liikenteelle. Kirkkonummi–Kivenlahti -osuudella liikenne kulkee jo uudella tiellä, mutta tietyöt aiheuttavat jonkin verran kaistojen sulkemisia.

E18 Koskenkylästä Kotkaan on kokonaisuudessaan työn alla, ja Haminan ohikulkutiellä on käytössä kiertotie. Valtatie 6 Lappeenrannassa saa kesällä lopullisen päällysteensä. Samalla tiellä Joensuussa Reijolan ja Repokallion välillä on 60 kilometrin nopeusrajoitus, liikenne siirtyy uudelle tielinjalle vaiheittain. Kuopiossa valtatie 5:n liikenne käyttää kiertotietä Päivärannan läppäsillan ja Suosaaren siltojen kohdalla vielä loppuvuoden, nopeus on alennettu 40–50 kilometriin tunnissa.

Turun Suikkilantiellä työt haittaavat liikennettä Pansiontien ja Göteborginkadun välillä lokakuuhun saakka. Liikennehaittaa on myös Rauman valtatien (valtatie 8) moottoritieosuudella Suikkilantien kohdalla. Valtatiellä 8 Vaasan ja Mustasaaren välillä pääosa töistä tehdään liikenteeltä sivussa.
 


reaktionapit