Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Valtatien 19 parantaminen välillä Hipinmäki-Muurimäki, Seinäjoki ja Lapua, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 15.6.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 15.6.2022 - 15.7.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksen projektipäällikkö Teppo Leppäaho, puh.
050 350 9897 ja [email protected]

Julkaistu 15.06.2022