Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Mt 9442 (Myllymäentie) parantaminen Joulumaantien liittymän kohdalla, Rovaniemi, tiesuunnitelma

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla ilmoituksen Lapin Kansassa Uusi Rovaniemi lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 14.9.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/lappi.

Kuulutus on nähtävillä 14.9. – 14.10.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi 
puh. 0295 037 262, sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 14.09.2022