Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Maantien 8460 (Kiiminkijoentie) parantaminen Haukiputaalla radan ylikulkusillan kohdalla sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Asemakyläntie - Torvelantie, Oulu, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee tieto-verkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 23.6.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 23.6. - 25.7.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, sähköposti [email protected]
 

Julkaistu 23.06.2022