Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Maantie 1960 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Voiluoto - Unaja, Rauma, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.5.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 12.5.2022 - 12.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Vesa-Matti Eura ELY-keskuksesta, puh. 0295 022 814, [email protected]

Julkaistu 12.05.2022