Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Maantie 16275 Kumpusentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Köörtintie - kt 77, Siilinjärvi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen kahdessa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 2.5.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 2.5-31.5.2022 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Linda Niskanen, puhelin 
0295 026 124 ja [email protected]

Julkaistu 02.05.2022