Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Kantatien 78 parantaminen Porokadun liittymän kohdalla, Rovaniemi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa sekä julkaisemalla ilmoituksen Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 19.1.2023 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/lappi.

Kuulutus on nähtävillä 19.1. – 18.2.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta suunnitteluinsinööri Tomi Tiuraniemi puh. 0295 037 262, sähköposti [email protected].
 

Julkaistu 19.01.2023