Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen : Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta, Kuhmo, tiesuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.5.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.5.2022 - 2.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]
Kuhmon kaupunki, Mika Hakkarainen, puh. 044 725 5258, [email protected]

Julkaistu 03.05.2022