Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman nähtäville asettaminen : Kt 66 Lintupuron rummun uusiminen, Alavus, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman 
nähtäville asettamista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus saattaa asian 
tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten kuin julkisesta kuulutuksesta laissa 
säädetään. (LjMTL 108 §, hallintolaki 62 a §)  

Tiesuunnitelman osalta kyse on lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
28 §:n mukaisesta vähäisestä maantien parantamisesta, joka ei muuta 
paikallisia liikenneolosuhteita ja jonka vaikutukset ovat muutenkin vähäiset.
Kuulutus julkaistaan 17.3.2023, osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa. 

Kuulutus on nähtävillä 17.3.2023 – 17.4.2023 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Rami Viita-aho puhelin 
050 312 8875 ja [email protected].

Julkaistu 17.03.2023