Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman ja maastotöiden aloittaminen : Valtatien 18 parantaminen Pakolantien liittymän kohdalla, Petäjävesi, tiesuunnitelma

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutusta koskevan ilmoituksen Petäjävesi-lehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 2.5.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi). 

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Markus Pasanen, puh 0295 024 195, [email protected]
 

Julkaistu 02.05.2022