Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman ja maastotöiden aloittaminen : Maantien 16633 Haukanmaantien parantaminen välillä maantien 644 liittymä – Oravasaaren risteyssilta, Jyväskylä, tiesuunnitelma


Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutusta koskevan ilmoituksen Keskisuomalainen -sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 11.5.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta: Keski-Suomi).

Kuulutus on nähtävillä 11.5. - 15.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Markus Pasanen, puhelin 0295 024 195, [email protected]
 

Julkaistu 11.05.2022