Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas - Kuorejoki, Uurainen ja Äänekoski, tiesuunnitelman muutos

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen neljässä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 26.4.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (aluevalinta Keski-Suomi). 

Kuulutus on nähtävillä 26.4.2022 - 2.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskus, Minna Immonen, p. 0295 024 685, sähköposti: [email protected] 
 

Julkaistu 26.04.2022