Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Maantien 13586 ja 2826 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Riihivalkaman koulu - Kytö, Tammela, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.1.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 12.1.2023 – 20.2.2023 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Uudenmaan ELY-keskuksesta Mira Aaltonen, puhelin 0295 026 290 ja sähköposti [email protected].
 

Julkaistu 12.01.2023