Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Maantien 110 (Nupurintie, Turuntie) parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie - Kolmirannantie, tiesuunnitelma, Espoo ja Kirkkonummi (Brobackantie - Kolmirannantie)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan 
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla 
kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.
Kuulutus julkaistaan 18.1.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa 
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.
Kuulutus on nähtävillä 18.1. - 24.2.2023 välisen ajan.
Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, Mari Ahonen, 
puhelin 0295 021 265 ja sähköposti [email protected]

Julkaistu 18.01.2023