Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Maantie 2174 (Sydänmaantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Kainuntie – Sydänmaan koulu, Eurajoki, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jul-kaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saat-taa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alu-eella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 16.11.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset. 

Kuulutus on nähtävillä 16.11.2022 – 23.12.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Timo Bäcklund, puhelin 0295 022 782 ja [email protected]
 

Julkaistu 16.11.2022