Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös : Kantatie 67 Antinkaaren liittymän kanavoinnin rakentaminen, Teuva

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus 
saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta 
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen 
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 16.11.2022, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa. 

Kuulutus on nähtävillä 16.11. – 23.12.2022 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Janne Ponsimaa, 
0295 027 746, [email protected]

Julkaistu 16.11.2022