Hyppää sisältöön

Tiesuunnitelman hyväksyminen : E18 Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa, Raisio

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 12.8.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 12.8. – 19.9.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Vesa Virtanen, puhelin 0295 022 844 ja sähköposti [email protected].

Julkaistu 12.08.2022