null
null Tiestötietojen uudet tiedontuotantomenetelmät T&K-projektin tulokset esittelyssä 26.11.2015

Tiestötietojen uudet tiedontuotantomenetelmät T&K-projektin tulokset esittelyssä 26.11.2015

Julkaistu 10.11.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Uudet tiedontuotantomenetelmät T&K-projektin purkutilaisuus järjestetään Liikenneviraston Pasilan toimipisteellä (Opastinsilta 12, avotila Laituri) 26.11.2015 klo 13:00 - 16:00. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä (virtuaalihuone 8, [email protected] , osallistujan PIN: 308017#). Tervetuloa!

Liikenneviraston tieto-osasto toteutti uusien tiedontuotantomenetelmien T&K-projektin kesän ja alkusyksyn aikana. Projekti pyrki haastamaan markkinoilla olevia toimijoita esittämään omaa osaamistaan tiestötietojen inventoinnissa tai jatkuvassa tiedontuotannossa muutamasta erillisestä näkökulmasta.

Näkökulmat olivat seuraavat:

  • Mitkä teknologiat mahdollistavat teiden pintakunnon sekä näkyvien varusteiden ja laitteiden inventoinnin nykyistä tapaa kustannustehokkaammin, siten että tiedot kerättäisiin osana väylähoidon jokapäiväisiä toimenpiteitä?
  • Mitkä tekniset menetelmät mahdollistavat päällystettyjen teiden rakenteellisen kunnon mittaamisen siten, että syntyvä tieto tukee ennakoivaa kunnossapitoajattelua?
  • Millä tavalla sorateiden rakenteellista kuntoa ja pintakuntoa voidaan inventoida tulevaisuudessa siten, että syntyvä tieto tukee ennaltaehkäisevää kunnossapitoa?
  • Millä menetelmillä viheralueiden hoitoon tai ympäristöön liittyviä asioita voidaan inventoida kustannustehokkaasti prosessien yhteydessä?

Projektiin osallistui kahdeksan yritystä tai yhteenliittymää, jotka toimivat inventoinnin koeputkeksi -nimetyllä koealueella. Yritykset ja yhteenliittymät tuottivat koealueella muun muassa tietoja väylän kunnosta sekä inventoivat näkyvää omaisuutta ja viheralueiden hoitoa. Menetelmiin kuuluivat esimerkiksi laserkeilaus, maatutkaus, kuvantaminen, kiihtyvyysanturitiedot ja näiden erilaiset yhdistelmät. Lisäksi joukossa oli myös manuaalista kuvien pohjalta laadittua raportointia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen tilaisuuteen

Lisätietoa T&K-projektin tuloksista ja tapahtumasta löydät tapahtumasivuiltamme.

Lisätietoa projektista antaa Markus Melander, markus.melander(at)liikennevirasto.fi

Ilmoittautumiset tilaisuuteen Niklas Nevalaiselle, niklas.nevalainen(at)ramboll.fi, 24.11.2015 mennessä. Tilaisuus on osallistujille maksuton.