Takaisin

Tienkäyttäjien tyytyväisyys päällystettyjen teiden kuntoon on laskenut

Tienkäyttäjien tyytyväisyys päällystettyjen teiden kuntoon on laskenut

Julkaistu 3.12.2012

Kesän 2012 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Ne kertovat, että tienkäyttäjien tyytyväisyys tiestön kuntoon ja palvelutasoon on heikentynyt.

Tyytyväisyyden lasku on tapahtunut suurimmalta osin viimeisen kahden vuoden aikana ja koskee erityisesti päällystettyjä teitä ja myös sorateitä. Alemmalla päällystetyllä tieverkolla tulos on vakava mutta odotettu, sillä näiden teiden kunnossapitoon on viime vuosina pystytty panostamaan selkeästi vähemmän kuin aikaisemmin. Viime vuosien panostus sorateiden kelirikon vähentämiseksi ei näy tuloksissa. Sateiset kelit ovat paikoin heikentäneet sorateitä edellisvuosina ja ovat myös osatekijänä päällysteiden reikiintymisessä. Merkittävää on, että tyytyväisyys päällysteiden kuntoon on heikentynyt myös pääteillä, vaikka kunnossapidon rahoitusta on kanavoitu pääteihin ja niiden kuntotaso on pyritty pitämään ennallaan.

Tienkäyttäjät ovat tyytyväisiä kevyen liikenteen väylien päällysteiden kuntoon, ajamisen turvallisuuteen, pääteiden ajettavuuteen, opasteisiin ja tiedottamiseen.

Nopeiden korjausliikkeiden tekeminen tyytyväisyyden parantamiseksi ei ole helppoa. Perusväylänpidon rahoitus ei todennäköisesti lisäänny lähivuosina. Paikkausta tehostetaan erityisesti alemmalla tieverkolla. Tällä voidaan osittain korvata sellainen teiden kunnon heikkeneminen, joka aiheutuu päällysteen uusimisen viivästymisestä. Ensi vuonna uudistetaan päällystämisen linjaukset ja määritellään, kuinka palvelutaso voidaan varmistaa ja kohdistaa rajatut toimet tehokkaammin tiestölle. Muutosten vaikutus näkyy kuitenkin hitaasti, koska päällysteiden uusimisväli on vuosia – vähäliikenteisellä verkolla nykyrahoituksella paikoin jopa vuosikymmeniä.

Liikennevirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon 1–2 vuoden välein tehtävillä asiakaskyselyillä. Tämän lisäksi tiestöstä saadaan suuri määrä muuta asiakaspalautetta. Tutkimustuloksia ja palautetta hyödynnetään Liikennevirastossa ja alueellisissa ELY-keskuksissa laajasti erilaisissa tilanteissa.


reaktionapit