Takaisin

Tienkäyttäjät aiempaa tyytyväisempiä maanteiden talvikunnossapitoon

Tienkäyttäjät aiempaa tyytyväisempiä maanteiden talvikunnossapitoon

Julkaistu 5.6.2014

Tienkäyttäjien tyytyväisyys tiestön kuntoon talvella näyttää parantuneen viimevuotisesta. Tämä käy ilmi juuri valmistuneista talven 2014 tienkäyttäjätutkimuksen tuloksista.

Yksityishenkilöt ovat teiden talvikuntoon kokonaisuudessaan aiempaa tyytyväisempiä. Pääteiden talvihoitoon yksityishenkilöistä on tyytyväisiä nyt 70 prosenttia, kun viime vuonna heitä oli vain 63 prosenttia. Yksityishenkilöistä valtaosa on tyytyväisiä pääteiden liukkauden torjuntaan ja lumen auraukseen, ammattiautoilijoista vain puolet. Muiden teiden talvihoito jakaa myös yksityishenkilöiden mielipiteet: 35 prosenttia on tyytyväisiä ja 32 prosenttia tyytymättömiä. Luvut ovat parempia kuin vuonna 2013, jolloin tyytyväisiä oli 23 prosenttia ja tyytymättömiä peräti 46 prosenttia. Myös ammattikuljettajat arvioivat teiden talvihoidon onnistuneen kokonaisuudessaan aiempaa paremmin. Ammattiautoilijoista kuitenkin vain joka viides on tyytyväinen muiden kuin pääteiden talvihoitoon.  

Sekä yksityisautoilijat että ammattikuljettajat arvioivat autolla liikkumisen talvikaudella 2013–2014 turvallisemmaksi kuin edellistalvena. Sekä yksityis- että ammattiautoilijoista enemmistö arvioi suolaa käytettävän sopivasti.

Liikkumisen sujuvuutta ja mukavuutta sekä turvallisuutta haittaavat molempien vastaajaryhmien mukaan huono sää ja keli, teiden huono kunto ja hoito ja muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen. Ammattikuljettajat kokevat selvästi yksityishenkilöitä useammin teiden huonon kunnon ja hoidon haittaavan liikkumisen sujuvuutta, mukavuutta sekä turvallisuutta. Liikenteen ruuhkautumisen ja liian alhaisten nopeusrajoitusten koki nyt aiempaa useampi haitanneen liikkumista.

Liikennevirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon 1-2 vuoden välein tehtävillä asiakaskyselyillä. Lisäksi Liikennevirasto saa tiestöstä suuren määrän muuta asiakaspalautetta, jota käsitellään Liikennevirastossa ja alueellisissa ELY-keskuksissa monin eri tavoin. Liikenneviraston, ELY-keskusten ja myös urakoitsijoiden tavoitteena on palvella asiakkaitaan, tienkäyttäjiä, mahdollisimman hyvin resurssien antamissa puitteissa, siksi asiakkaiden palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi.

 

 


reaktionapit