Takaisin

Tieliikenteen suoritteet vuonna 2011

Tieliikenteen suoritteet vuonna 2011

Julkaistu 19.3.2012

Vuonna 2011 tieliikenteen liikennesuorite oli yhteensä 54 460 milj. auto-km. Liikennesuorite kasvoi 1,2 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Maanteillä liikennesuorite kasvoi 1,4 prosenttia ja kaduilla ja yksityisteillä 0,8 prosenttia. Maanteiden liikennesuorite oli 36 740 milj. auto-km ja katujen ja yksityisteiden 17 720 milj. auto-km (Kuva 1).

Henkilöliikennesuorite oli vuonna 2011 yhteensä 73 030 milj. henkilö-km eli 1,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Henkilöautojen henkilöliikennesuorite oli 65 490 milj. henkilö-km ja linja-autojen 7540 milj. henkilö-km. Tieliikenteen osuus kaikista kotimaan henkilökilometreistä on noin 93 prosenttia.

Suoritteiden laskentaperusteet:

Kokonaissuorite sekä katujen ja yksityisteiden liikennesuorite perustuvat asiantuntijoiden arvioihin.

Maanteiden liikennesuorite perustuu liikennelaskentoihin, jotka tehdään keskimäärin neljän vuoden kierrolla koko tieverkolle. Liikennesuorite saadaan kertomalla tieverkon n. 15 000 homogeenisen laskentavälin pituus (km) kyseisen laskentavälin vuoden liikennemäärällä ja laskemalla saadut luvut yhteen. Suoritteet voidaan laskea kaikkien ajoneuvojen lisäksi erikseen myös raskaille ajoneuvoille (linja- ja kuorma-autot) ja yhdistelmäajoneuvoille (täys- ja puoliperävaunulliset rekat).

Henkilöliikennesuorite lasketaan henkilöautoille ja linja-autoille kertomalla kyseisen ajoneuvoluokan liikennesuorite ajoneuvon keskimääräisellä henkilöluvulla, joka on henkilöautoilla 1,4 ja linja-autoilla 13. Henkilöautojen henkilöluku perustuu vuoden 1998 henkilöliikennetutkimuksen tuloksiin.


reaktionapit