null
null Väylän tie- ja ratasuunnitelmien kuulutukset löytyvät jatkossa verkkopalvelustamme

Väylän tie- ja ratasuunnitelmien kuulutukset löytyvät jatkossa verkkopalvelustamme

Julkaistu 07.02.2020

Vuodenvaihteen jälkeen voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset ovat muuttaneet käytäntöjä maanteiden ja ratojen yleissuunnitelmien sekä tie- ja ratasuunnitelmien tiedottamisessa.

Jatkossa kuulutukset Väylän toimesta laadittavana olevista ja hyväksytyistä tie- ja ratasuunnitelmista julkaistaan Väylän verkkosivuilla osoitteessa https://vayla.fi/kuulutukset kunnan ilmoitustaulun sijasta. Suunnitelma-aineistot asetetaan myös nähtäville sähköisessä muodossa. Kuulutukset ja suunnitelma-aineistot pidetään Väylän verkkosivuilla nähtävillä laissa määritellyn ajan, yleensä 30 päivää.

Väylän kuulutussivustolla julkaistaan myös tietoa väyläsuunnitelmiin liittyvistä yleisötilaisuuksista ja ELY-keskusten laatimista suunnitelmista.

Muutosten tavoitteena on parantaa tiedottamista väyläsuunnittelun eri vaiheissa ja edistää kansalaisten ja osallisten tiedonsaantia. Verkossa olevaan aineistoon voi tutustua haluamallaan tavalla, esimerkiksi omalla kotikoneella, kirjastossa tai kunnan asiointipisteellä, eikä aineistoon tutustuminen ole sidottu virastojen aukioloaikoihin.

Keskeisimpiä kuulutuksiin liittyviä materiaaleja ovat suunnitelmakartat ja suunnitelmaselostus. Suunnitelmaselostuksessa kerrotaan kootusti hankkeen taustatietoja, lähtökohtia, arvioituja ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä muuta valittuun ratkaisuun liittyvää tietoa. Materiaalit kuuluttamisessa kiinnostavat varsinkin suunnitelma-alueen asukkaita ja muita asiasta kiinnostuneita kansalaisia.

Lainsäädäntömuutokset koskevat myös ELY-keskusten laatimia suunnitelmia. ELY-keskusten kuulutukset ja muut tiedotteet julkaistaan sivustolla http://www.ely-keskus.fi/fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja:

Apulaisjohtaja Jenna Johansson, [email protected]

Otsikkoa täsmennetty 27.2.2020 niin, että kyse on Väylän tie- ja ratasuunnitelmien kuulutuksista.