Hyppää sisältöön

Tie- ja rakennussuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittaminen : Maantien 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki Eanageainnu 92 buorideapmi Gáregasnjárgga šaldi buohta, geaidno- ja huksenplána, Ohcejohka

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 108 §:n sekä hallintolain 62 a §n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee asiakohdassa mainittua tie- ja rakennussuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen kuulutuksesta Lapin Kansassa ja Inarilainen lehdessä.

Kuulutus julkaistaan 22.6.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/lappi.

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.

 

Lappi ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš (EJB-guovddáš) almmustahttá johtolatvuogádagas ja eanangeainnuin addojuvvon lága 108 § ja hálddahuslága 62 a § mielde gulahusa, mii guoská áššečuoggás namuhuvvon geaidnoplána plánemii ja meahccebargguid álggaheapmái.

EJB-guovddáš cealká ášši diehtun almmolaččat gulahemiin nu, mot almmolaš gulahusas ásahuvvo hálddahuslágas, ja lassin almmustahttimiin almmuhusa gulahusa Lapin Kansa-aviissas ja Inarilainen-aviissas.

Gulahus almmustahttojuvvo 22.6.2022 EJB-guovddáža diehtofierpmádagas čujuhusas https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/lappi.

Lassidieđuid addá Lappi EJB-guovddážis prošeaktahoavda Tomi Tiuraniemi, tlf. 0295 037 262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi.
 

 

Julkaistu 22.06.2022