Takaisin

Tervetuloa huominen - tieto liikkuu ja liikuttaa

Tervetuloa huominen - tieto liikkuu ja liikuttaa

Julkaistu 25.1.2017

Tulevaisuudessa tieto näyttelee liikkumisessa yhä suurempaa roolia, vaikka perinteinen tie, rata tai meriväylä toimiikin kulkuneuvojen alustana. Kun tieto liikkuu ja sitä jaetaan, ihmisten liikkumiseen tulee enemmän vapaaehtoisuutta ja jopa liikkumattomuutta mm. etätyön muodossa. Valinnanvapaus ihmisten arjen liikkumisessa lisääntyy.

Optimoitu lastimäärä merellä, täsmällisesti korjattu painauma tiessä tai ketjutettu matkapalvelu mökiltä kotiin. Tulevaisuudessa tieto ja sen jakaminen takaavat kaikille liikkujille tehokkaamman, täsmällisemmän ja turvallisemman matkan.  Alustan älykkyys välittyy koko ketjuun väylästä liikkujaan.

"Infraan upotetut sensorit sekä mittalaitteet ja kamerat tuottavat yhä enemmän ja tarkemmin dataa", kertoo johtaja Jan Juslen.

Täsmällisen tilannekuvan perusteella voidaan ohjata kunnossapitoa tai korjausta oikeisiin kohteisiin. Tehokkaamman väylänpidon lisäksi liikennettä seurataan yhä tarkemmin ja tieto laitetaan myös liikkeelle. "Poikkeustilanteista, säästä, onnettomuuksista ja ruuhkista kertyvää tietoa jalostetaan ja välitetään muille liikkujille, kohdennettuna ja etukäteen. Tällä hetkellä NordicWay ja Aurora -hankkeissa kokeillaan juuri näitä tilanteita ja joukkoistettua tiedonkeruuta", Juslen sanoo.

Liike, matka ja määränpää – matkanteko muuttuu

Tieto sinänsä ei ole itseisarvo vaan sen varaan rakentuvat palvelut. Tulevaisuudessa liikkuminen ostetaan palveluna, liikenne on yhä enemmän automatisoitua ja kuljettajan rooli katoaa. Samalla turvallisuus paranee.

"Automaattisten autojen turvavälit ja nopeus sovitetaan tilanteen ja olosuhteiden mukaan. Onnettomuusriskin pienentyessä turvarakenteita voidaan jopa vähentää", kuvailee Juslen.

Liikkumisen tarpeet ovat muuttumassa. Kun tieto liikkuu, ihmisten liikkuminen ei ole välttämätöntä, vaan voi tulevaisuudessa painottua vapaa-aikaan. Tällöin liikkumispalvelun laadun, mukavuuden ja elämyksen merkitys korostuu. Palvelujen käytön helppous ja yksinkertaisuus ratkaisevat, kuinka mielekkäänä vaihtoehtona liikkujat ne kokevat.

Tulevaisuuden liikenteen ohjaus on ennen kaikkea kapasiteetin hallintaa. "Liikennöintitarpeita sovitetaan väyläverkolle. Liikennevälineet ovat isoimman osan ajasta käytössä, eivät pysäköitynä. Mallinnettu väyläverkko on alusta, jota pidetään ajoneuvojen ja sujuvan liikkumisen edellyttämässä kunnossa."

 


reaktionapit