Takaisin

Tavarakuljetukset vähentyivät merellä ja rautateillä, pääteiden liikenne ja rautateiden henkilöliikenne kasvoivat

Tavarakuljetukset vähentyivät merellä ja rautateillä, pääteiden liikenne ja rautateiden henkilöliikenne kasvoivat

Julkaistu 22.03.2016

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset vähenivät merkittävästi vuonna 2015. Myös rautateiden tavaraliikennekuljetukset laskivat. Vuonna 2015 kaikki liikenne- ja kuljetusmäärät eivät kuitenkaan supistuneet. Kasvua oli pääteiden liikenteessä, rautateiden henkilöliikenteessä ja ulkomaan matkustajaliikenteessä meritse.

Infografiikka vuoden 2015 liikennetilastoista

Ulkomaan meriliikenteen vienti- ja tuontikuljetukset laskussa, matkustajaliikenteessä kasvua

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin tavaraa vuonna 2015 yhteensä hieman yli 89 miljoonaa tonnia. Vientiä oli 44,7 miljoonaa tonnia eli 7,4 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Tuonnin osuus kuljetuksista oli lähes yhtä suuri, 44,5 miljoonaa tonnia. Tuonti supistui 7,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Viennissä vähentyi erityisesti malmien, raakamineraalien ja öljytuotteiden kuljetukset. Metsäteollisuustuotteissa sellun vienti lisääntyi 4,0 prosenttia. Paperin ja sahatavaran vientikuljetukset vähenivät yhteensä prosentilla edellisestä vuodesta. Tuonnissa vähentyi erityisesti raakaöljyn, raakapuun, raakamineraalien, kivihiilen, metallien ja kemianteollisuuden kuljetukset.

Suomen satamiin saapui vuonna 2015 yhteensä runsaat 30 200 alusta, joka on 1,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomalaisten alusten osuus säilyi lähes ennallaan, niitä oli yhteensä noin 10 200.

Kauttakulkuliikenteessä vienti Suomen satamien kautta väheni 16,7 prosenttia ja tuonti väheni 40 prosenttia. Transitoliikenteen kuljetuksia oli yhteensä 6,4 miljoonaa tonnia, joten ne vähenivät 20,7 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Matkustajia ulkomaan liikenteessä kuljetettiin kaikkiaan runsaat 18,5 miljoonaa, joka on 2,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruotsinliikenteessä matkustajia oli 8,8 miljoonaa eli 47,8 prosenttia kokonaisliikenteestä. Määrä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Vironliikenteessä matkustajia oli 8,4 miljoonaa, joka on 45,4 prosenttia kokonaisliikenteestä.

Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastosta.

Rautateiden tavaraliikennekuljetukset kääntyivät laskuun, henkilöliikenteessä kasvua Kehäradan ansiosta

Rautateiden tavaraliikennemäärät kääntyivät laskuun kasvettuaan sitä ennen kolmena vuotena perättäin. Kuljetusmäärät vähenivät sekä kotimaan kuljetuksissa että kansainvälisissä kuljetuksissa kymmenkunta prosenttia. Eniten kuljetusmäärät putosivat rikastekuljetuksissa Pohjois-Suomen vilkkaimmilla rataosilla. Kuljetusten keskipituuden lyheneminen jatkui. Kaikkiaan rautateillä kuljetettiin tavaraa noin 33,4 miljoonaa tonnia. Rautateiden kuljetusmäärissä oli laskua edellisvuoteen verrattuna kymmenen prosenttia.

Rautateiden henkilöliikenteen matkamäärät kasvoivat kesällä avatun Kehäradan ansiosta. Henkilöliikenteessä tehtiin yhteensä noin 76,0 miljoonaa matkaa. Tämä tarkoittaa noin kuuden prosentin kasvua edellisvuoden vertailukelpoiseen lukuun nähden. Rautateiden kaukoliikenteen matkamäärät laskivat lähinnä kansainvälissä matkoissa. Kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä noin 12,3 miljoonaa matkaa, jossa on noin kahden prosentin laskua edellisvuoden vertailukelpoiseen lukuun nähden. Lähiliikenteessä matkoja tehtiin noin 63,6 miljoonaa.

Pääteiden liikenne edelleen kasvussa

Muutokset pääteiden liikennemäärissä olivat Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta vähäisiä verrattuna edelliseen vuoteen. Venäjän liikenteen taantuminen vähensi Kaakkois-Suomen alueella raskasta liikennettä 6,8 prosenttia.

Kokonaisuudessaan pääteiden liikenne lisääntyi vuonna 2015 kahdella prosentilla. Alueellisesti tarkasteltuna erot ovat pieniä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa liikenne kasvoi selkeimmin eli 2,5 prosentilla. Ainoastaan Kaakkois-Suomessa pääteiden liikenne väheni puolella prosentilla edellisestä vuodesta.

Henkilö- ja pakettiautoliikenne kasvoi koko maassa hieman yli kahdella prosentilla ja raskas liikenne sen sijaan supistui yhdellä prosentilla.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).

Lisätietoja:

Liikenneasiantuntija Harri Lahelma, p. 029 534 3963, rautatieliikenne

Tietopalveluasiantuntija Erkki Pakarinen, p. 029 534 3668, maantieliikenne

 www.liikennevirasto.fi/tilastot

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.
www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto