null
null Tasoristeysturvallisuudessa kohti systemaattisempaa turvallisuustyötä

Tasoristeysturvallisuudessa kohti systemaattisempaa turvallisuustyötä

Julkaistu 19.10.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on tehnyt uudet tasoristeyksiä koskevat toimintalinjaukset, joiden tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden kokonaisvaltainen parantaminen. Toimintalinjoihin kirjattuja toimenpiteitä toteutetaan jo nyt käytännön tasolla.

Tasoristeyksiä poistetaan pääsääntöisesti ratojen perusparannuksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että tasoristeysten yli- ja alikulut sekä puolipuomilaitokset ovat kustannuksiltaan kalliita ratkaisuja. Uusissa tasoristeysturvallisuuden toimintalinjoissa nostetaan esiin, että turvallisuutta voi parantaa myös halvemmilla ratkaisuilla.

”Liikenneviraston pilottihankkeessa kokeillaan parhaillaan huomiovalojärjestelmää, joka saa sähkön aurinkoenergiasta ja akuista. Tätä teknologiaa hyödyntäen voisimme rakentaa myös puolipuomilaitoksia sellaisiin paikkoihin missä tasoristeyksen lähistöllä ei ole sähköliittymää”, kertoo ylitarkastaja Jarmo Koistinen.

Koistinen sanoo, että juuri valmistuneet tasoristeysturvallisuuden toimintalinjat tuovat selkeyttä tärkeään turvallisuustyöhön. ”Yhtenäisistä vuoteen 2030 ulottuvista toimintalinjoista saamme nyt vankan selkänojan tasoristeysten toimenpideohjelman tekemiseen.”

Tuttu tasoristeys on edelleen usein se vaarallisin

Tasoristeysten poiston ohella tasoristeysten havaittavuuden parantaminen on tärkeää. Pääosa tasoristeysonnettomuuksista tapahtuu kuitenkin joko tienkäyttäjän huolimattomuuden tai tarkkavaisuuden herpaantumisen takia tutulla paikalla.

”Tuttu tasoristeys on usein se vaarallisin. Sen vuoksi on tärkeää muistuttaa ihmisiä säännöllisesti tasoristeysturvallisuudesta. Tämä on huomioitu myös uusissa tasoristeysturvallisuuden toimintalinjoissa ja viestintää tasoristeysturvallisuudesta tullaan lisäämään”, Koistinen sanoo.

Siilinjärveltä poistetaan kerralla useita tasoristeyksiä

Siilinjärven Toivalassa viime helmikuussa sattunut tasoristeysonnettomuus on jäänyt monen mieleen. Nykyään Norkotin tasoristeyksen pystyy kiertämään Liikenneviraston ja Siilinjärven kunnan tekemää alikulkutunnelia pitkin.

”Liikennevirasto oli poistamassa vaaralliseksi luokiteltua tasoristeystä jo vuotta aiemmin, mutta tuolloin paikallistasolla ei saavutettu yksimielisyyttä tielinjauksista”, kertoo kunnossapidon aluevastaava Seppo Mikkonen.

Tällä hetkellä Siilinjärvellä on rakenteilla yksityistie, joka tulee korvaamaan yhteensä neljä tasoristeystä, mukaan lukien turmaristeyksen. Kaikki neljä tasoristeystä on määrä saada poistettua ensi vuoden alkupuolella ja osa mahdollisesti jo tämän vuoden puolella.

Lisätietoja:

Tasoristeysturvallisuus: ylitarkastaja Jarmo Koistinen, p. 029 534 3166 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Siilinjärven tilanne: kunnossapidon aluevastaava Seppo Mikkonen, p. 029 534 3898 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi