Takaisin

Tasoristeysten turvallisuutta parannetaan suomalaisella teknologialla

Tasoristeysten turvallisuutta parannetaan suomalaisella teknologialla

Julkaistu 11.6.2014

Toijala – Valkeakoski-rataosalla otetaan koekäyttöön uusia tasoristeysturvallisuutta parantavia laitteita, joita kutsutaan huomiolaitteiksi. Nyt kesällä koekäyttöön otettavat uudet aurinkoenergialla toimivat huomiolaitteet ovat huomattavasti halvempia kuin perinteiset puolipuomilaitokset ja niitä voidaan sijoittaa myös harvaanasutuille alueille.

Uusien huomiolaitteiden sijoituspaikoiksi on valittu Toijala–Valkeakosken-rataosa, koska kyseisellä rataosalla rautatieliikennettä on rajoitetusti, mutta vartioimattomia tasoristeyksiä on kohtalaisen paljon. Rataosan 25 vartioimattomasta tasoristeyksestä 20 varustetaan nyt Suomessa kehitetyillä moderneilla huomiolaitteilla.

Uusi huomiolaite koostuu kahdesta osasta – rautatiekalustossa olevasta lähettimestä ja huomiolaitteesta, joka sijoitetaan tasoristeyksen läheisyyteen. Rautatatiekalustossa oleva lähetinosa lähettää huomiolaitteelle GPS:ään perustuvaa tietoa kaluston sijainnista ja huomiolaite taas tämän tiedon pohjalta käynnistää keltaisena vilkkuvan huomiovalon, kun kalusto on riittävän lähellä tasoristeystä.

"Kalustoon sijoitettava lähetinosa lähettää lisäksi radiosignaalia, joka pakottaa huomiotolpan valot syttymään, vaikka GPS-sijaintitiedot eivät olisikaan saatavilla", kertoo Liikenneviraston ylitarkastaja Jari Viitanen .

Halvemmalla ja joustavammin turvallisuutta

Uudet huomiolaitteet ovat lähes kymmenen kertaa halvempia kuin perinteiset puolipuomilaitokset ja varaavalla aurinkoenergialla toimivana niitä voidaan sijoittaa myös paikkoihin, joissa sähköliittymän saanti olisi kallista ja hankalaa. Järjestelmä on hinnaltaan edullinen myös siksi, että ratainfraan ei tarvitse tehdä huomiolaitteen takia muutoksia.

"Vaikka uudet huomiolaitteet helpottavat junien havaitsemista, niin tasoristeyksissä tulee aina noudattaa erityistä varovaisuutta. Tasoristeystä on lähestyttävä vähäisellä nopeudella ja valmistauduttava tarvittaessa pysähtymään. Varoituslaitteista huolimatta vastuu radan ylittämisestä on aina tienkäyttäjällä", muistuttaa Trafin johtava asiantuntija Kari Alppivuori .

Tasoristeyksien turvallisuutta kehitetään

Huomiolaitteiden käyttöönotolla pyritään – osana liikenne- ja viestintäministeriön tasoristeysten turvallisuutta parantavaa strategiaa – kehittämään vähäliikenteisten vartioimattomien tasoristeysten turvallisuutta. Huomiolaitteen on kehittänyt tamperelainen Jet-Tekno Oy. Kehitystyössä ja nyt alkavassa koekäyttövaiheessa on Liikenneviraston lisäksi mukana myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja VR Yhtymä Oy.


reaktionapit