Hyppää sisältöön

Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen: Uusia siltoja ja tieyhteyksiä tasoristeysten tilalle

Julkaistu 14.6.2024

Tampere–Pori-rataosan poistettavat tasoristeykset korvataan silta- ja tiejärjestelyillä eli yli- ja alikulkusilloilla ja uusilla tieyhteyksillä. Osaan tasoristeyksistä asennetaan puolipuomilaitos parantamaan turvallisuutta.

Sillan tunkkaus. Kuvassa on sillan siirtorata, jota pitkin radan vieressä rakennettu silta on siirretty oikealle kohdalle.
Hankkeessa rakennettavat alikulkusillat rakennetaan radan vieressä, josta ne siirretään oikealle kohdalle sillan siirtorataa pitkin eli tunkkaamalla. Kuva: Kalle Kuusisto, Ramboll CM Oy.

Nykyisten tasoristeysten tilalle rakennetaan joko rautatien ylittäviä ja alittavia siltoja tai kokonaan uusi tasoristeyksen kiertävä tieyhteys.
 
”Harjavallan Merstolan ja Nakkilan Suutarinmäen alikulkusillat tullaan rakentamaan nykyisten tasoristeysten paikalle. Muut sillat tehdään kokonaan uuteen sijaintiin. Samoin uudet tieyhteydet rakennetaan joko radan viereen tai etäämmäksi, jolloin tasoristeys korvautuu uudella kiertotiellä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta.
 
Osa tasoristeyksistä jätetään paikoilleen ja niitä parannetaan esimerkiksi puolipuomilaitoksella. Tällöin junan lähestyessä varoituslaitos laskee turvapuomit alas ja varoittaa äänivaroituksen sekä huomiovalojen avulla jalankulkijoita ja autoilijoita.
 
”Tasoristeykset määritellään kohdekohtaisesti, millaisella korvausratkaisulla on mahdollista edetä. Jokaisen tasoristeyksen kohdalla pyritään löytämään kohteeseen sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu”, kertoo hankkeen urakoiden rakennuttamisesta vastaava projektipäällikkö Antti Karjalainen Ramboll CM Oy:stä. 

Siltojen rakentaminen vaatii tarkkaa yhteensovitusta

Tasoristeysten poistaminen vaatii junaliikenteeseen liikennekatkoja, joiden aikana tarvittavat työt toteutetaan. Myös siltojen paalutus ja siirtäminen toteutetaan liikennekatkojen aikana. Kuukausia ennen toteutusta suunnitellut liikennekatkot ajoitetaan ajankohtiin, jolloin junaliikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Alikulkusiltojen rakenteet rakennetaan valmiiksi rautatien vieressä, josta ne tunkataan eli siirretään paikoilleen junaliikenteen katkon aikana. Siltojen paalutustyöt tehdään erillisten liikennekatkojen aikana ennen siltojen siirtoa. Noin 48 tuntia kestävien siirtokatkojen aikana puretaan nykyinen raide, poistetaan ratapenger ja siirretään uusi alikulkusilta paikalleen. Lisäksi tehdään sillan molempiin päihin maan täyttöjä ja rakennetaan raide siirretyn sillan kannen päälle.

Tasoristeykset käytössä uusien siltojen tai tieyhteyksien käyttöönottoon asti

Kokonaan uusiin sijainteihin sijoitettavat alikulkusillat tai korvaavat tiet eivät aiheuta tienkäyttäjille juurikaan haittavaikutuksia, koska ne rakennetaan etäällä nykyisistä tasoristeyksistä ja tieyhteyksistä. Osassa siltatyökohteissa tasoristeyksille johtava tie joudutaan rakentamisen ajaksi poistamaan liikennekäytöstä ja käytössä on kiertotiet. Tarkemmista tieliikennejärjestelyistä ilmoitetaan, kun kohteiden rakentaminen on ajankohtaista.

Nykyiset tasoristeykset ovat käytössä aina siihen asti, kun uusi silta tai korvaava tieyhteys on otettu käyttöön.

”Juna- ja ajoneuvoliikenteen keskellä toteutettava laaja hanke aiheuttaa väistämättä jonkin verran haittavaikutuksia niin juna- kuin autoliikenteelle. Huolehdimme urakkakohtaisesti, että liikennehaitat pysyvät mahdollisimman maltillisina”, toteaa Karjalainen.