Takaisin

Talviaikaan talvisin ajonopeuksin

Talviaikaan talvisin ajonopeuksin

Julkaistu 17.10.2013

Talven ja pimeän vuodenajan takia alennettuihin nopeusrajoituksiin siirrytään ensi viikolla, koko maassa viimeistään 25. lokakuuta. Näin pienennetään onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen. Myös päästöt ja melu vähenevät.


Nopeusrajoituksia alennetaan viikolla 43 kaikkiaan noin 8700 kilometrillä. Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes jälleen ajo-olojen parannuttua siirrytään kesänopeusrajoituksiin.

Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 kilometriä tunnissa ja pääosalla muita maanteitä 80 kilometriä tunnissa. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy osalla Pohjois-Suomen vähäliikenteisiä teitä sekä esimerkiksi niillä Etelä- ja Keski-Suomen teillä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Moottoritiejaksoilla, joilla on sään ja kelin mukaan vaihtuva nopeusrajoitus, on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeus 100 kilometriä tunnissa, mutta maaliskuun alusta voidaan valoisaan aikaan hyvissä sää- ja keliolosuhteissa käyttää 120 kilometrin rajoitusta.

Nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin noin 7900 tiekilometrillä.  Moottoriteiden sadan kilometrin talvinopeus koskee kaikkiaan noin 520 kilometriä. Sään ja kelin mukaan vaihtuvia rajoituksia on käytössä noin 370 tiekilometrillä. Vajaat 260 kilometriä sellaista 80 kilometrin nopeusrajoitusaluetta, jolla on runsaasti raskasta liikennettä ja tienvarsiasutusta, muuttuu talveksi 70 kilometrin rajoituksiksi. Lisäksi joillakin yksittäisillä tieosuuksilla nopeusrajoitus putoaa talveksi 80:sta 60 kilometriin tunnissa.  Kaikkiaan Suomessa on 78090km maanteitä.

Tienkäyttäjäkyselyissä neljä viidestä kuljettajasta on pitänyt talvi- ja pimeän ajan rajoituksia sopivina.

Talvirajoitusten ansiosta säästyy arviolta 15 ihmisen henki ja 50 jää loukkaantumatta. Alennetuista rajoituksista on muutakin hyötyä. Polttoaineenkulutus laskee ja päästöt vähenevät, päällyste kuluu hitaammin ja rengasmelu pienenee.

Huonoilla keleillä kannattaa ajaa talvirajoitustakin hitaammin

Hankalilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa jopa huomattavasti merkeillä osoitettua alemmaksi. Jo liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon lukuisia sekä omaan että muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyessä tielle.

Tienkäyttäjää auttavaa ajantasaista liikennetietoa, kuten keliennuste ja tietoja tiesäästä löytyy Liikenneviraston nettipalvelun www.liikennevirasto.fi etusivulta.
 


reaktionapit