Hyppää sisältöön

Talousmetsien hakkuilla parannetaan rautatieliikenteen sujuvuutta

Julkaistu 3.6.2024 9.00

Rautatien suoja-alueella tarkoitetaan rautatiealueen ulkopuolista aluetta, joka tarvitaan turvaamaan rautatien sujuvaa käyttöä. Valtio omistaa rautatiealueen, mutta suoja-alue ulottuu usein yksityisten maanomistajien talousmetsään. Väylävirasto tavoittelee parempaa turvallisuutta työntekoon ja rautateille maanomistajien kanssa.
 
Ratahakkuu ja puupino.
 

Rautatien suoja-alue perustuu ratalakiin ja se ulottuu yleensä 30 metrin etäisyydelle rautatien tai lähimmän raiteen keskilinjasta. Tapio Oy on laatinut Väyläviraston toimeksiantona ohjetekstin rautateiden reunametsien hoitoa varten. Ohjeteksti on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Kestävän metsätalouden toimilla turvataan rautatieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

”Oikea-aikaiset taimikonhoidot, kasvatushakkuut ja uudistushakkuut pitävät puuston terveenä ja elinvoimaisena. Vuosittain lähes 3000 kasvatus- ja uudistushakkuukohdetta on osittain rautatien suoja-alueella talousmetsissä. Hakkuiden ansiosta vähennetään radalle kaatuvien riskipuiden määrää,” kertoo ohjetekstin laadinnasta vastannut metsäasiantuntija Airi Matila Tapio Oy:stä.

Metsätalous ja riskipuiden poisto sopivat samaan metsään

Väylävirasto toivoo metsänomistajien ja puunostajien ottavan yhteyttä, kun uudistushakkuukohteen puukauppa ulottuu rautatien suoja-alueelle. Yhteydenoton helpottamiseksi Väylävirasto on kehittänyt palvelun yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Vastaava menettely on käytössä Museoviraston kanssa muinaismuistolain noudattamisessa.

”Kun rautatien suoja-alueelle ulottuvan uudistushakkuun metsäkäyttöilmoitus saapuu Suomen metsäkeskukseen, viesti lähtee automaattisesti metsänomistajalle, metsänkäyttöilmoituksen laatijalle, hakkuuoikeuden haltijalle ja Väyläviraston alueelliselle maankäyttöisännöitsijälle”, kertoo Väyläviraston kiinteistöyksiköstä kiinteistöasiantuntija Lauri Huttunen.

Viestinnän tarkoituksena on ohjeistaa turvalliseen työskentelyyn rautatiealueen läheisyydessä ja vähentää rautatieturvallisuutta vaarantavaa puustoa. Väylävirasto toivoo, että hakkuun yhteydessä voitaisiin poistaa myös korkeat puut rautatiealueelta. Näiden puiden poistosta sovitaan Väyläviraston kanssa.

Työturvallisuus on tärkeää osata

Rautatien suoja-alueen hakkuissa ja metsänhoitotöissä on otettava huomioon sekä hakkuutyön että rautatien turvallisuus. Tarvittaessa Väyläviraston valtuuttama maankäyttöisännöitsijä antaa apua rautatien lähellä sijaitsevien, hankalien riskipuiden kaatamiseen.

”Työturvallisuuden takaamiseksi rautatien lähellä puuston hakkuussa voidaan tarvita ratatyölupaa tai jännitekatkoa. Tarvittaessa Väylävirasto järjestää kustannuksellaan hakkuutyömaalle ammattilaiset varmistamaan turvallisen työskentelyn rautatien vierellä. Maanomistajalle tästä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia työturvallisuudesta”, kertoo Huttunen.

Lisätietoja:

kiinteistöasiantuntija Lauri Huttunen, Väylävirasto 

p. 029 534 3479

[email protected]

metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy

p. 040 779 2258 

[email protected]

Tutustu Rautateiden reunametsien hoito -metsänhoitokorttiin suomeksi 

Tutustu Rautateiden raunametsien hoito- metsänhoitokortiin ruostiksi 

 

Liitteet