Hyppää sisältöön

Taitorakenteiden tarkastajakurssilla koulutetaan laadukkaan kuntotiedon kerääjiä

Julkaistu 11.6.2024

Väyläviraston taitorakenneyksikön järjestämä taitorakenteiden tarkastajakurssi 2024 on käynnissä. Kurssilla on mahdollista suorittaa pätevyysluokkakohtaisesti siltojen, vesirakenteiden ja tunneleiden tarkastajapätevyydet. Esitietona osallistujilta vaaditaan Taitorakennerekisterin perus- ja pätevyysluokkakohtaisen muokkaajakoulutuksen suorittaminen.

Tarkastajakurssin luento menossa, kuvassa kurssin osallistujia.

Kuva: Taitorakenteiden tarkastajakurssin peruspäivä pidettiin Tampereella.

Joka vuosi Väylävirasto ja ELY-keskukset tarkastuttavat tuhansia siltoja, rumpuja ja vesirakenteita. Tunneleita tarkastetaan lukumääräisesti paljon vähemmän, mutta ne ovat kooltaan suurempia kuin useimmat muut taitorakenteet. Tarkastajien tuottamaa tietoa käytetään esimerkiksi kunnossapidon ja korjaussuunnittelun tukena.

”Väyläviraston strategiassa mainitaan, että toimintamme perustuu laadukkaaseen tietoon ja sen hyödyntämiseen. Tarkastajakurssilla koulutetaan juuri tämän laadukkaan tiedon tuottajia ja tähän tietoon päätöksenteossa tukeudumme. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä, että tarkastustoiminta on laadukasta ja tasalaatuista”, kertoo taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä.

Kurssin suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2023. Taitorakenneyksikön asiantuntijoiden lisäksi kouluttajiin kuuluu muita Väyläviraston asiantuntijoita sekä useita konsultteja. Edellinen tarkastajakurssi järjestettiin vuonna 2022. Uuden tarkastajakurssin suunnittelu alkoi pian edellisen kurssin päättymisen jälkeen.
 
"Valmisteltavaa on ollut paljon, mutta onneksi meillä on koossa joukko alan huippuasiantuntijoita. Kouluttajaryhmässä on ollut hyvä henki ja asiat on saatu sovittua joustavasti, kun kaikki tietävät oman roolinsa. Pitkässä projektissa huumori ja säännölliset palaverit pitävät kaikkien motivaatiota yllä", sanoo taitorakenteiden asiantuntija Mika Lemmetyinen. Hän vastaa tunnelitarkastajien kouluttamisesta.

Taitorakenteiden tarkastajakurssi 2024 käynnistyi toukokuussa etäyhteydellä kick-off-tilaisuudella, jossa esiteltiin Väyläviraston taitorakenteiden yleistietoja, tarkastusjärjestelmää sekä tarkastajakurssin käytäntöjä. Keskiviikkona 5.6. yli 60 kurssin opiskelijaa kerääntyi Tampereelle peruspäivään kuuntelemaan luentoja mm. työturvallisuudesta, rakenteiden mekaniikasta sekä yleisimpien rakennemateriaalien ominaisuuksista ja vaurioitumisesta. Seuraavaksi kurssi jatkuu pätevyysluokkakohtaisilla koulutuksilla. Ennen juhannusta pidetään muutaman tunnin Teams-koulutukset. Elo-syyskuussa ovat vuorossa maastoharjoitukset, joissa harjoitellaan tarkastamista oikeiden taitorakenteiden luona.

"Kurssi on saatu hienosti käyntiin, mutta koulutettavaa on vielä paljon jäljellä. Pelkästään vesirakenteissa teoria- ja maastokoulutus kestää 4 päivää elokuun lopulla. Muissa pätevyysluokissa on lisäksi omat koulutuspäivänsä eli useita tarkastajapätevyyksiä suorittavilla kurssilaisilla on paljon työtä edessä", sanoo taitorakenteiden asiantuntija Niina Onninen. Hän vastaa vesirakenteiden tarkastajien kouluttamisesta.

Taitorakenteiden tarkastajakurssin välineistöä, esimerkiksi drone.

Kuva: Peruspäivässä oli esillä laaja valikoima taitorakenteiden tarkastuksissa tarvittavaa välineistöä.

Kurssilaisten osaamista testataan sekä kirjallisesti että maastossa. Alkukesästä pidettyjen kick-off-tilaisuuden ja peruspäivän sisältöä testataan yleisellä teoriakokeella. Lisäksi teoriaosaamista testataan myös pätevyysluokkakohtaisesti. Lopuksi käytännön osaaminen todistetaan maastokokeessa. Pätevyysluokkakohtaisen tarkastajapätevyyden saamiseksi on läpäistävä kaikki kolme koetta. 
 
"Taitorakenteiden omaisuudenhallinnan ja Taitorakennerekisterin tietosisällön tärkeyden takia kurssilta varmistumisen rima on korkealla. Pätevyyden saanut tarkastaja tuottaa tärkeää tietoa taitorakenteista ja osaamisen pitää olla huipputasolla", sanoo taitorakenteiden asiantuntija Simo Nykänen. Hän on Taitorakennerekisterin järjestelmävastaava ja vastaa sillantarkastajien koulutuksesta.
 
Ennen tämän vuoden kurssia taitorakenteiden tarkastajapätevyyksiä oli voimassa noin 150 henkilöllä. Taitorakenneyksikön asiantuntijat ylläpitävät pätevyysluetteloa ja järjestävät myös täydennys- ja jatkokoulutuksia päteville tarkastajille. Asiantuntijuuden ja osaamisen ylläpitäminen on tärkeää, jotta tarkastajien tuottamat tiedot ovat luotettavia ja tasalaatuisia.
 
Lisätietoa taitorakenteiden tarkastajien pätevyyksistä ja koulutuksista kerrotaan Väyläviraston verkkosivuilla.