Hyppää sisältöön

Syyskuun ajankohtaiset asiakaspalvelussa: sateista tukkeutuneet tierummut ja ojat, tievalaistus, palvelukohdeopasteet

Julkaistu 26.9.2019

Syyskuussa asiakaspalvelumme sai yhteydenottoja eniten näistä aiheista: sateista tukkeutuneet tierummut ja ojat, tievalaistus iltojen hämärtyessä, palvelukohdeopasteet maanteillä

Kuva katulampusta kuunvalossa. Kuva: Jussi Helttunen

Sateiden takia tukkeutuneet ojat ja tierummut

Syyskuun sateiden myötä yhteydenottoja on tullut paljon ojien ja tierumpujen ollessa tukossa. Tiet pyritään pitämään kunnossa sateilla huolehtimalla teiden kuivatuksesta.

Kuivatuksen kunnossapidolla yksinkertaisesti huolehditaan siitä, että vesi pääsee virtaamaan pois tieltä ja sen rakenteista. Tien pinta on kallistettu tämän takia hieman ojiin päin. Kunnossapito sisältää muun muassa ojien ja tierumpujen auki pitämisen.

Jos veden nousu ojista uhkaa tien tai kiinteistön rakenteita, ota välittömästi yhteyttä Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100. Tienkäyttäjän linja palvelee 24/7. Muissa kiireettömissä asioissa voi olla yhteydessä Palauteväylän kautta.

Tierumpu rikki tai tukossa?

Tukkeutuneen tierummun avaaminen ja puhdistaminen sekä rikkoontuneen rummun vaihtaminen on ELY-keskuksen vastuulla. Käytännössä toimenpiteisiin ryhdytään, jos tukkeutuneesta tai rikkoontuneesta rummusta aiheutuu haittaa maantielle tai kiinteistölle. Tierumpuja voidaan myös avata tai uusia ojien perkausten yhteydessä, mikäli rummun toiminnassa havaitaan puutteita. Rumpuja on tieverkolla satoja tuhansia, joten ELY-keskuksilla ei ole mahdollisuuksia puhdistaa tai uusia systemaattisesti kaikkia rumpuja, vaan toimenpiteet kohdistetaan akuutteihin kohteisiin.

Yksityisen liittymän haltija voi puhdistaa tai uusia liittymärummun myös itse. Rummun vaihtamiseen tarvitaan työlupa, mikäli rumpu sijaitsee maantien tiealueella tai työ tehdään tiealueelta käsin. Työluvassa annetaan liittymän rakentamisen tekniset ohjeet mm. rummun kokoon ja liittymän mitoitukseen. Rummun puhdistamisen tai uusimistyöt voi myös teettää omalla kustannuksella alan urakoitsijalla.

Valaistus iltojen pimetessä

Milloin palanut tievalo vaihdetaan?

Valtion maanteiden varsilla on sekä valtion että kunnan omistamia tievaloja. Yksittäisiä valaisimia ei yleensä lähdetä erikseen vaihtamaan, vaan ne vaihdetaan säännöllisten tarkistuskierroksien yhteydessä. Tievalaistuksen huoltokierros tehdään 2 kuukauden välein. Mikäli lamppuja on rikki useampia peräkkäin, lamput vaihdetaan ilmoituksen saapumisesta normaalisti 2 viikon kuluessa.

Huoltokierroksella kartoitetaan myös mahdolliset valaisin-, kaapeli- ja yms. viat. Nämä pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti huomioiden tarvikkeiden ja varaosien toimitusajat.

Jos valaistus on kokonaan pimeänä jollakin tieosalla, voit ilmoittaa asiasta Palauteväylän kautta.  Viestisi välitetään edelleen valaistusta hoitavalle urakoitsijalle. Kunnan valaistuksen osalta välitämme palautteen kuntaan.

Palvelukohdeopasteet valtion väylillä

Kuinka hankkia yritykselle palvelukohdeopaste? Kuinka usein luvat tulee hakea uudestaan?

Tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin ja tienvarsipalveluihin opastetaan sini- tai ruskeapohjaisilla opastusmerkeillä. Palvelukohdeopasteille hakevat luvat palveluyrittäjät itse ja he myös vastaavat opasteiden kunnosta ja hoidosta. Yrittäjien hankkimien palelukohdeopasteiden luvat ovat määräaikaisia ja ne tulee uusia joka viides vuosi. Yrityksen vaihtaessa nimeä tai omistajaa, tulee lupa hakea uudestaan.

Opasteluvan myöntämiseen vaikuttavat muun muassa kohteessa tarjottavat palvelut, palvelujen taso ja kohteen sijainti sekä lähialueen muut palvelut. Viitoituksen järjestämisen edellytyksenä on, että palvelukohteessa on saatavilla opastusmerkissä osoitetut palvelut palvelulle tyypillisinä ja säännöllisinä aikoina ja kohde täyttää merkin myöntämisen edellytykset. Hakemusten käsittely kestää yleensä 4–6 viikkoa.

Jos tienvarressa on pahasti kulunut tai repsottava opaste, tulee tästä ilmoittaa kyseisen opasteen yrittäjälle. Lisätietoa palvelukohdeopasteista löytyy ELY-keskuksen sivuilta, Palvelukohdeopasteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.