Hyppää sisältöön

Suunnittelun ideakilpailun loppuseminaari - painopisteinä esisuunnittelu ja hankinnan toimintamallien kehittäminen

Julkaistu 1.6.2011

Suunnittelun ideakilpailu päättyi loppuseminaariin keskiviikkona 18.5.2011. Hotelli Arthurissa pidetyssä tilaisuudessa seitsemän konsulttiryhmää esitteli ehdotuksia sekä suunnittelukohteiden ratkaisuvaihtoehdoista että suunnittelun toimintamalleista ja yhteistyöstä.

Kilpailun suunnittelukohteina olivat yhteysvälit Pori-Oulu ja Turku-Tampere.
Ideakilpailun tavoitteena oli löytää ideoita suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden määrittelyyn sekä vaihtoehtoisten keinojen käyttöön. Ehdotusten tuli ottaa huomioon liikkujien ja kuljetusten tarpeet sekä maankäytön ja liikenteen parempi yhteensovittaminen.

Liikennevirason pääjohtaja Juhani Tervala avasi päivän kertomalla toimista, joilla Liikennevirastossa viedään ideakilpailun tuloksia eteenpäin. Kunniakirjojen jaon jälkeen kuultiin otteita konsulttiryhmien ehdotuksista, joiden yhteensovittamista jatkotoimiksi pohdittiin iltapäivän ryhmätyöskentelyssä.  Kilpailuun osallistuivat WSP & co, Sito & co, Ramboll & co, Pöyry & co, Destia & co, A-insinöörit & co sekä FCG & co. Kilpailu ja loppuseminaari kokosivat yhteen merkittävän joukon eri alan osaajia. Ne tarjosivat mahdollisuuden jakaa tietoa ja osaamista sekä löytää uusia malleja osaamisen kehittämiseksi.

Suunnittelun ideakilpailu on osa Liikennerevoluutio-kehitysohjelmaa

Suunnittelun ideakilpailu käynnistyi helmikuussa 2011 osana Liikennerevoluutio-kehitysohjelmaa. Liikennerevoluutio-kehitysohjelma uudistaa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun pohjana olevia ajattelu- ja toimintamalleja, jotta julkishallinnon resursseja voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa tuottavammin ja vaikuttavammin. Tavoitteena on tehokas eri liikennemuotojen hyödyntäminen ja uusi käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa.
Kehitysohjelma on osa Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmaa, jossa yhteistyökumppaneina ovat liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriö.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.