null
null Suomi liikkuu älykkäästi ja vastuullisesti - Liikenneviraston yhteiskuntavastuuraportti 2016 julkaistu

Suomi liikkuu älykkäästi ja vastuullisesti - Liikenneviraston yhteiskuntavastuuraportti 2016 julkaistu

Julkaistu 10.05.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on julkaissut toisen yhteiskuntavastuuraporttinsa viraston verkkosivuilla. Vuoden 2016 merkittävä teema oli kestävä liikenne, erityisesti liikenteen päästövähennystavoitteet sekä liikenneväylien korjausvelan vähentäminen. Näihin haasteisiin Liikennevirasto vastaa uudistumalla toimintatapojaan - hyödyntämällä kokeiluja, kerättyä dataa, digitalisaatiota, automatisaatiota ja uutta teknologiaa. Viraston tehtävänä on varmistaa, että Suomen väyläverkko palvelee kansalaisia ja elinkeinoelämää myös seuraavan vuosisadan.

Raporttiin on koottu keskeisiä vastuullisuusteemoihin liittyviä toimenpiteitä, joita on tehty vuoden 2016 aikana. Kokonaisuutena Liikenneviraston yhteiskuntavastuu kiteytyy seuraaviin teemoihin:

  • Asiakasta varten
  • Yhteiskunnan kasvua rakentaen ja tukien
  • Kestävämpää liikkumista, kuljettamista ja väylänpitoa
  • Turvallisuus lähtökohtana
  • Vastuullista hankintaa ja taloudenpitoa
  • Työntekijät voimavarana

Vastuullisuusraportista saatu palaute on ollut positiivista. "Tavoitteenamme on ollut lisätä entisestään sidosryhmien tietämystä Liikennevirastosta. Vastuullisuusraportin lukijoilta saadun palautteen perusteella tavoitteessa on onnistuttu," toteaa vastuullisuusasiantuntija Katri Kallio ja jatkaa: "Toivomme, että nyt verkkojulkaisuna toteutettu raportti saavuttaa lisää lukijoita."

Yhteiskuntavastuuraportti 2016

Lisätiedot

Vastuullisuusasiantuntija Katri Kallio, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi, puh. 0295 34 3982