Hyppää sisältöön

Suomen vaativimpiin siltahankkeisiin lukeutuvan Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahankkeen allianssiurakan kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu

Julkaistu 6.10.2021 12.30

 

Väylävirasto ja Kreate ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeesta, joka tulee olemaan yksi Suomen vaativimmista siltaurakoista.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa Väylävirasto ja Kreate muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Yhteisen organisaation lisäksi Väylävirastolla ja Kreatella tulee olemaan yhteiset toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytyt tavoitekustannukset. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken ja samalla riskit ja höydyt jaetaan ennalta sovitussa suhteessa.

Yhdessä kehitetään ja toteutetaan

Allianssimallinen hanke toteutetaan aina kahdessa vaiheessa – ensimmäinen vaihe on kehitysvaihe, jossa toteutuksen läpimeno suunnitellaan, tehdään yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat ja sovitaan tavoitekustannuksesta.

- Vasta tämän jälkeen tehdään toteutuspäätös. Allianssin perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhdessä sovittu riskien jako, yhteisvastuullisuus ja yhteinen päätöksenteko hankkeen parhaaksi. Tätä sopimusta edeltänyt neuvottelumenettely on auttanut varmistamaan, että meillä on hankkeessa oikea osaaminen, sekä edellytys avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

- Neuvottelumenettely on positiivisella tavalla erilainen tapa käynnistää rakennusurakka perinteiseen tarjousmenettelyyn verrattuna. Siinä vaaditaan urakoitsijalta paitsi erilaista asennoitumista myös sitoutumista ja vahvaa osaamisen näyttämistä jo tarjousvaiheessa. Urakoitsijalle on tärkeää päästä mukaan ideoimaan hankkeen toteutusta jo ensimetreiltä lähtien. Tällä varmistetaan, että urakoitsijalla ja tilaajalla on sama tavoite ja yhteinen näkemys siitä, miten tavoitteeseen päästään, toteaa Kreaten teknisen toimiston johtaja Jaakko Kivi.

Allianssimalliin liittyvällä tiiviillä yhteistyöllä hankkeen eri osapuolten kesken haetaan etenkin hankkeen saumatonta etenemistä, sen lisäksi että malli mahdollistaa innovatiiviset ratkaisut ja kustannussäästöt.

Kolme miestä istuu pöydän ääressä ja allekirjoittaa sopimusta, kolme miestä seisoo heidän takanaan.

Kuva: Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen allianssiurakan kehitysvaiheen sopimusta allekirjoittamassa vasemmalta takaa Timo Hirvasmaa Kreatelta, Janne Wikström ja Lars Westermark Väylävirastosta ja edessä Jaakko Kivi ja Sami Rantala Kreatelta sekä Esa Sirkiä Väylävirastosta.

Kehitysvaiheesta siirrytään toteutusvaiheeseen. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamisen aloittamista tavoitellaan viimeistään 1.1.2023.

Suomen vaativimpia siltahankkeita

Saaristotien varrella Paraisissa sijaitsevien kahden eri salmen ylittävien siltojen uudistaminen on teknisesti vaativa projekti. Ainoana maantieyhteytenä toimivien nykyisten siltojen viereen rakennetaan uudet sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä. Vastaava saman mittakaavan vinoköysisilta valmistui Suomessa lähes 30 vuotta sitten. Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä. Uusien siltojen valmistuttua vanhat puretaan.

- Veden ylle rakentaminen tuo ainutlaatuisen teknisen haasteen rakentamiseen, samoin kuin rakentaminen nykyisten siltojen vieressä. Siltojen täytyy lisäksi valmistuttuaan palvella raskasta liikennettä ja muuta ajoneuvoliikennettä, mutta myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, Wikström selittää.

Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja mahdollisuus entistä raskaammille kuljetuksille on ensiarvoisen tärkeää. Näiden kuljetusten sekä muun liikenteen tulee sujua mahdollisimman saumattomasti koko rakentamisen ajan.

Taustatietoa allianssimallista

Suomessa on toteutettu tai käynnistetty kymmeniä allianssihankkeita vuoden 2009 jälkeen. Valmistuneita allianssihankkeita ovat muun muassa Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen Lahden pään toteutus, jossa Janne Wikström toimi projektipäällikkönä. Muita toteutuksia ovat mm. Lielahti-Kokemäki-radan peruskorjaus ja Tampereen rantatunneli. Keskeneräisiä allianssihankkeita ovat muun muassa Tampereen raitiotien toisen hankeosan rakentaminen ja Raide-Jokeri-pikaraitiotie.

Lisätietoa allianssimallista löytyy kattavasta Väyläviraston tekemästä allianssimallin selvityksestä https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK130202.pdf.

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, etunimi[email protected]
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, etunim[email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.