Takaisin

Suomen merikartoitukselle kansainvälistä tunnustusta – Liikenneviraston Juha Korhonen palkittiin Monacossa

Suomen merikartoitukselle kansainvälistä tunnustusta – Liikenneviraston Juha Korhonen palkittiin Monacossa

Julkaistu 5.5.2017

Liikennevirastosta eläkkeelle jäänyt yli-insinööri Juha Korhonen vastaanotti kansainvälisen merikartoitusjärjestön, IHO:n yleiskokouksessa palkinnon ansioistaan merikartoituksen kansainvälisessä toiminnassa muun muassa alan standardien kehittäjänä ja alueellisen yhteistyön rakentajana. Palkinnon Juha Korhoselle ojensi Monacon ruhtinas Albert II.

$mainPictureAltText.data

Kuvassa ruhtinas Albert II, Juha Korhonen ja IHO:n pääsihteeri Robert Ward.

Palkinnon (Prince Albert 1st Medal for Hydrography) perusteluissa mainitaan Juha Korhosen tärkeä rooli ENC/ECDIS -järjestelmien kehittämisen pioneerina, mutta myös hänen vuosikymmeniä kestänyt työnsä IHO:n (International Hydrographic Organization) eri komiteoissa ja työryhmissä. Lisäksi Juha Korhosen panos Itämeren alueen yhteistyön merikartoitus- ja merenmittaustuotteiden sekä –palveluiden kehittämisessä ja harmonisoinnissa oli yksi palkinnon perusteista.

”Merikartoitusalan kansainvälisillä foorumeilla on Suomi, ja aivan erityisesti Juha, ollut monessa kehittämisponnistuksessa driving force”, kertoo Juhan entinen esimies, yksikönpäällikkö ja kansallinen hydrografi Rainer Mustaniemi Liikennevirastosta. 

”Kiitos Juhan, Itämeren alueen yhteistyö on nykyisellään niin mallikasta, että sitä pidetään esimerkkinä muualla maailmassa. Vaikka palkinto myönnettiinkin Juhalle, se oli samalla  tunnustus myös koko Suomen merikartoitustyölle”, Mustaniemi jatkaa.

Korhosen työura merikarttojen ja merenmittauksen parissa alkoi jo 1975 Merenkulkulaitoksessa ja jatkui sittemmin Liikennevirastossa aina eläkkeelle jäämiseensä saakka. Itämeren alueen yhteistyön kehittämisen lisäksi Korhosella oli suuri rooli elektronisten merikarttojen kehittämisessä.

Palkintoa ehdotettiin Korhoselle Ruotsin ja Suomen aloitteesta. Palkinnon myönsi IHO:n johtajistosta koostunut raati. Palkinto jaetaan jatkossa kolmen vuoden välein yksittäiselle alaa merkittävästi kehittäneelle ja kansainvälisessä yhteistyössä ansioituneelle henkilölle.

Mitä on merikartoitus? Entä mitä IHO tekee?

Merikartoituksen tehtävänä on järjestää turvallisen merenkulun edellyttämän merikartoitustiedon kokoaminen, käsittely ja ylläpito sekä niihin liittyvät palvelut. Lisäksi merikartoituksen on huolehdittava, että merikartat ja merenkulun julkaisut ovat mahdollisimman yhtenäisiä sekä kansainvälisten suositusten mukaisia. Ajantasaisten merikartoitus- ja navigointitietojen on oltava saatavilla maailmanlaajuisesti, ja tietojen on oltava luotettavia ja yksiselitteisiä. Liikenneviraston merikartoitusyksiköt vastaavat siitä, että nämä velvoitteet hoidetaan ja täyttyvät Suomen osalta.

IHO ja sen jäsenvaltiot yhdessä huolehtivat siitä, että kaikki maailman meret, valtameret ja navigoitavat vesialueet kartoitetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. IHO:n missiona on tukea ja kehittää maailmanlaajuista yhteistoimintaa, joka ylläpitää ja kehittää navigoinnissa tarvittavia tietostandardeja, tuotteita ja palveluja sekä mahdollistaa niiden laaja-alaisen käytön.

Juha Korhonen palkintoperustelut
Merikartoitus ja IHO esittely

Lisätietoja:
Kansallinen hydrografi Rainer Mustaniemi, p. 029 534 3441, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

 


reaktionapit