Takaisin

Suomen loistoluettelot uusitaan kesällä 2016

Suomen loistoluettelot uusitaan kesällä 2016

Julkaistu 22.06.2016

Suomen loistoluettelot uusitaan kesällä 2016. Vanhat maksulliset painetut luettelot korvataan uusilla PDF-julkaisuilla. Uudet loistoluettelot löytyvät jatkossa vapaasti ladattavina Liikenneviraston verkkosivuilta.

Suomen rannikon loistot (2010), sisävesien loistot (2012) ja Saimaan järvialueen ja Saimaan kanavan loistot (2006) korvataan uusilla julkaisuilla:

  • Suomen loistot, yleistiedot
  • Suomen rannikon loistoluettelo
  • Suomen sisävesien loistoluettelo

Uuden luettelon alueellinen jako on yksinkertaisesti merialueet ja sisävedet erikseen. Saimaan alue löytyy sisävesien loistoluettelossa Vuoksen vesistön osana.

Luettelot perustuvat kansainvälisen merikartoitusjärjestön standardiin S-12. Niitä julkaistaan globaalisti kansallisten merikarttaviranomaisten toimesta. Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) hyväksyy jatkossa alusturvallisuuden valvontaa suorittavana viranomaisena aiempien painettujen loistoluettelojen korvaamisen PDF-julkaisuilla.

Lisätietoja navigointijulkaisuista:

Juha Tiihonen, juha.tiihonen(at)liikennevirasto.fi

Stefan Engström, stefan.engstrom(at)liikennevirasto.fi

Liikenneviraston navigointijulkaisut:

http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/merikarttoihin-liittyvat-julkaisut

 


reaktionapit