Hyppää sisältöön

Suomalaiset arvostavat sujuvaa joukkoliikenteen vaihtoa

Julkaistu 16.09.2018

Suomalaiset tekevät keskimäärin 2,7 matkaa vuorokaudessa. Liikenneviraston teettämä selvitys osoitti, että joukkoliikennevälineillä kulkevat odottavat sujuvaa liikennevälineiden vaihtoa ja kattoa pään päälle sateen sattuessa.

Monet päivän aikana tehtävistä matkoista riippuvat kodin, työpaikan, kaupan ja muiden arkisten asiointipaikkojen sijainnista. Arkimatkat halutaan yleensä tehdä mahdollisimman nopeasti ja helposti, miettimättä esimerkiksi matkoista aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

Tänä vuonna 16.–22.9. vietettävän Euroopan liikkujan viikon teemana on eri kulkumuotojen yhdistäminen arjen matkoilla. Teema haastaa pohtimaan omia matkatottumuksia, erilaisia tapoja liikkua ja mahdollisuuksia yhdistellä eri kulkutapoja.

Yksin autolla ajamiselle on usein vaihtoehto

Henkilöautolla liikutaan edelleen selvästi eniten. Kestävät kulkumuodot, kuten joukkoliikenne, kävely ja pyöräily ovat vähemmän suosittuja kulkumuotoja. – Osan yksin omalla autolla tehdyistä matkoista pystyy korvaamaan kestävillä kulkumuodoilla, kun matkat suunnittelee ja ketjuttaa etukäteen, toteaa kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen Liikennevirastosta. – Näin on varsinkin kaupungeissa. Oman arkiliikkumisen suunnitteluun on myös olemassa eri kulkumuotoja ja liikkumispalveluita yhdisteleviä sovelluksia, Viinikainen lisää.

Perinteisempien kulkuvälineiden kuten bussien ja junien lisäksi markkinoille tulee tiheään tahtiin uusia liikkumiseen liittyviä palveluita ja palveluntarjoajia. Myös palveluiden maantieteellinen kattavuus paranee. Uudet palvelut eivät ole vain Etelä-Suomen suurten kaupunkien ilmiö. – Esimerkiksi yhteiskäyttöautoja ja kaupunkipyöriä on tarjolla monissa kunnissa ja kaupungeissa, Viinikainen toteaa.

Jaettu liikkuminen on yksi keino vähentää yksin omalla autolla ajettujen matkojen aiheuttamia päästöjä. Kimppakyydit ja -kuljetukset voivat toimia myös haja-asutusalueilla.

Sujuvat vaihdot ja mielekkäät pysäkit avainasemassa

Keskeisessä roolissa matkojen ketjuttamisessa on kuitenkin kulkuvälineiden vaihtojen sujuvuus ja etenkin keskeisten vaihtopysäkkien toimivuus. Liikennevirasto selvitti toukokuussa 2018 kulkijoiden näkemyksiä kaukoliikenteen matkaketjujen alku- ja loppupään kehitystarpeista. Selvityksen toteuttivat Palmu, Trafix Oy ja Sweco Ympäristöpalvelut Oy. Selvityksessä käsiteltiin muun muassa ominaisuuksia, joita vaihtopysäkeiltä toivotaan.

Hyvässä vaihtopysäkissä on sääsuoja, lipunostomahdollisuus ja riittävästi informaatiota matkustajalle. Mobiilipalvelut ovat myös tarpeellisia, mutta ne eivät selvityksen mukaan korvaa fyysisen ympäristön selkeyttä etenkään nopeissa vaihtotilanteissa. Myös mahdollisuus ostaa jatkoyhteyden lippu spontaanisti matkan aikana eikä pelkästään ennakolta on arvostettu ominaisuus.

– Toimiva kaukoliikenteen matkaketju koostuu monesta palasta. Palveluiden on oltava kunnossa sekä matkan suunnittelussa, lähtöasemalla, varsinaisella runkomatkalla että määräasemalla ja liityntäyhteyksissä. Tarvitaankin monen toimijan hyvää yhteistyötä, jotta koko matka on liikkujalle sujuva ja mukava, kertoo Viinikainen.

Kävely on eri kulkumuotojen yhdistämisen ytimessä. – Kävely on perusliikkumismuoto, jota käytetään lähes kaikkien matkojen alku- ja loppupäässä sekä kulkumuotoa vaihdettaessa, Viinikainen summaa.

Lisätiedot

Asiantuntija Helena Suomela, Motiva Oy, puh. 040 724 6437, [email protected]

Kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, puh. 040 709 6701, [email protected]

Liikkujan viikon verkkosivujen materiaalipankissa on median käyttöön logoja ja muuta materiaalia. www.liikkujanviikko.fi/suunnittelu/materiaalipankki/

Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikon aikana eurooppalaiset kaupungit ja kunnat järjestävät tapahtumia ja edistävät pysyvillä toimilla viisasta liikkumista. Liikkujan viikolla kannustetaan ihmisiä kiinnittämään huomiota omiin, arkisiin liikkumisvalintoihin ja niiden vaikutuksiin ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuonna 2017 kampanjaan osallistui 2 526 kaupunkia ja kuntaa 50 eri maasta. Suomessa Liikkujan viikkoa koordinoi Motiva Oy Liikenneviraston toimeksiannosta. www.liikkujanviikko.fi

Liitteet

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.