Hyppää sisältöön

Sukkavartaan uusi tasoristeys otetaan käyttöön Orivedellä - muutoksia kulkuyhteyksissä

Julkaistu 10.6.2022 8.30

Oriveden keskustan tuntumassa Orivesi-Haapamäki -rataosalla Parpolanrinteen - Sukkavartaan alueella parannetaan tasoristeysturvallisuutta vuosien 2021-2022 aikana. Uusi Sukkavartaan tasoristeys otetaan käyttöön ja nykyisiä tasoristeyksiä suljetaan keskiviikon 15.6.2022 aikana.

Syksyllä 2021 alkaneet rakennustyöt Orivedellä sijaitsevien tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi ovat edenneet käyttöönottovaiheeseen.  

"Väyläviraston ja Oriveden kaupungin yhteishankkeessa poistetaan käytöstä ja puretaan nykyiset Oripohjan ja Mäkelänrinteen tasoristeykset, rakennetaan uusi Sukkavartaan tasoristeys ja parannetaan nykyisiä Tähtiniemen ja Parpolan tasoristeyksiä", projektipäällikkö Maija Lavapuro Väylävirastosta kertoo. 

Radan nykyisin Parpolan tasoristeyksessä ylittävä Niemeläntie korvataan uudella Niemeläntie - Viljamaantie -katuyhteydellä. Uudelle kadulle tuleva Sukkavartaan tasoristeys varustetaan puomilaitoksella. Uusi katuyhteys otetaan käyttöön ja vanha tasoristeys suljetaan keskiviikon 15.6.2022 aikana.

Niementiellä sijaitsevan Mäkelänrinteen tasoristeys sulkeminen ja purkaminen, Tähtiniemenranta -nimisellä kadulla sijaitsevan Tähtiniemen tasoristeyksen turvallisuuden kohentaminen parantamalla tasoristeysnäkemiä ja muita hankkeen viimeistelytöitä tehdään vielä kesäkuun 2022 ajan.  Hankkeessa Oriveden keskustan seisakkeen läheisyydessä Latokartanontiellä sijaitsevaan Parpolan tasoristeykseen rakennettu ääni- ja valovaroituslaitos otetaan käyttöön myöhemmin kesällä 2022.

Valtion ja Oriveden kaupungin kesken on laadittu toteuttamissopimus koskien hankkeen suunnittelua, toteuttamista, yhteistyötä ja rahoitusta. Sopimuksen mukaan Väylävirasto maksaa kustannuksista 72 % ja Oriveden kaupunki 28 %. Hankkeen kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii oriveteläinen KVL-Tekniikka Oy.

Oriveden tasoristeystyöt ovat osa Väyläviraston valtakunnallista vuonna 2017 käynnistynyttä Tasoristeysturvallisuuden parantamishanketta.

Lisätietoja:
Väylävirasto, projektipäällikkö Maija Lavapuro, p. 029 534 3382
Oriveden kaupunki, tekninen johtaja Matti Vesava, p. 040 133 9247

Tasoristeysturvallisuuden parantamishanke verkossa:
https://vayla.fi/vaylista/rataverkko/tasoristeykset/tasoristeysohjelma-2018-2022

Liitteet