Hyppää sisältöön

Siltakaiteiden suunnittelu VO 9/2022 julkaistu

Julkaistu 13.12.2022

Ohje Siltakaiteiden suunnittelu on ollut koekäytössä ja nyt se on julkaistu lopullisessa muodossaan. Ohje perustuu aiempaan ohjeeseen Siltojen kaiteet (LO 25/2012).

Päivitetty ohje löytyy Ohjeluettelosta ja se on voimassa 12.12.2022 alkaen. Tutustu ohjeeseen tästä: Linkki

Siltakaiteiden suunnittelulla tarkoitetaan sopivan kaidetuotteen valintaa ja käyttöä tietyssä käyttökohteessa. Suomessa käytettävät siltakaiteet tulee olla CE-merkittyjä tuotteita (SFS EN 1317-5). Ohje kattaa kaikki väylämuodot, eri materiaaleista valmistetut kaiteet ja myös meluntorjunnan näkökohdat.

Päivityksen merkittävimpiä muutoksia ovat selkeiden kriteerien esittäminen törmäyskestävyysluokan H4b siltakaiteiden valintaan ja täsmennykset silta- ja tiekaiteen välisen siirtymärakenteen vaatimuksista. Ohjeesta on poistettu tyyppipiirustussarjan DK H2 mukaista Tieh H2 -siltakaidetta koskevat asiat. Ne on nyt esitetty osana tyyppipiirustussarjaa, selostusosassa DK H2-0. Lisäksi ohjeeseen on tehty lukuisia muita korjauksia ja täsmennyksiä, mm. kaiteen muunteluun liittyen.

Päivitetty ohje on ilmoitettu (notifioitu) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta