Hyppää sisältöön

Siltakaiteiden suunnittelu -ohje koekäyttöön

Julkaistu 9.2.2022

Uusi ohje on koekäytössä 31.1.2022 alkaen ja se korvaa ohjeen Siltojen kaiteet (LO 25/1012). Päivityksen yhteydessä ohjeen nimi muutettiin muotoon Siltakaiteiden suunnittelu.

Siltakaiteen ja tiekaiteen välinen siirtymärakenne. Siltapaikan ympäristöä.

Siltakaiteiden suunnittelu (VO 9k/2022)

Siltakaiteiden suunnittelulla tarkoitetaan sopivan kaidetuotteen valintaa ja käyttöä tietyssä käyttökohteessa. Suomessa käytettävät siltakaiteet tulee olla CE-merkittyjä tuotteita (SFS-EN 1317-5). Ohje kattaa kaikki väylämuodot, eri materiaaleista valmistetut kaiteet ja myös meluntorjunnan näkökohdat.

Ohje ja sen esittelykalvo löytyvät Ohjeluettelosta:
Siltakaiteiden suunnittelu (VO 9k/2022)
Esittelykalvo

Päivitetyn ohjeen merkittävimpiä uudistuksia ovat selkeiden kriteerien esittäminen törmäyskestävyysluokan H4b siltakaiteiden valintaan ja täsmennykset silta- ja tiekaiteen välisen siirtymärakenteen vaatimuksista. Lisäksi ohjeesta on poistettu tyyppipiirustussarjan DK H2 mukaista Tieh H2 –siltakaidetta koskevat asiat. Ne tulevat osaksi tyyppipiirustussarjaa, johon lisätää selostusosa DK H2-0. Ohjeeseen on tehty lukuisia muitakin korjauksia ja täsmennyksiä, mm. CE-merkityn kaiteen muunteluun liittyen. Lisätietoa muutoksista löytyy ohjeen esipuheesta. Kannattaa huomata myös ohjeen nimessäkin esiintyvä termi siltakaide, jota tulee jatkossa käyttää.

Ohjeen lopullisen version julkaisu tapahtuu kesällä 2022, kun koekäyttöjakso päättyy.

LISÄTIETOJA
Mikko Peltomaa


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.